Unikt snösamarbete med NTNU i Trondheim

Peak Region genomför just nu en förstudie i syfte att se över förutsättningar och möjligheter inför en framtida svensk-norsk satsning kring hållbar snöhantering. Förstudien finansieras av Interreg Sverige- Norge (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), Länsstyrelsen Jämtlands län, samt NTNU i Trondheim.   Förstudiearbetet genomförs april-september 2017 med NTNU SIAT i Trondheim som norsk partner. Bakgrunden till förstudien […]

Read More