Workshop Slow Adventure

Kom och ta del av hur våra Naturturismföretag i länet kan ansluta sig till  Slow Adventure-konceptet för att nå en internationell marknad Sara Mair Bellshaw är projektledare vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Hon kommer att berätta mer om vilka möjligheter som finns för turismföretagare i Jämtland & Härjedalen att anknyta till […]

Read More