Ladda ner förstudierapport Hållbar Snöhantering

Under året genomförde Peak Region/Peak Innovation en förstudie tillsammans med NTNU SIAT i syfte att se över förutsättningar och möjligheter inför en framtida svensk-norsk satsning kring hållbar snöhantering. Förstudien finansieras av Interreg Sverige-Norge (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), Länsstyrelsen Jämtlands län, samt NTNU i Trondheim. Rapporten är nu godkänd av Interregsekretariatet och finns att ladda ner på länken nedan.

Bakgrunden till förstudien är det nuvarande projektet SNÖ som drivs av Peak Region (med finansiering från bl.a. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) påvisat goda samverkansmöjligheter med Tröndelagsregionen, i form av kompetensutbyte likväl som liknande förutsättningar och behov hos exempelvis evenemang och skidanläggningar. Förstudien har format ett underlag som kan ligga till grund för en gemensam Interregansökan med inlämning i september 2017.

De behov och problem som deltagarna i förstudien uppmärksammar kretsar kring att kunna stärka och/eller behålla sin konkurrenskraft samt öka sin lönsamhet relaterat till sin snörelaterade verksamhet. Många står nu inför stora satsningar samt höga målsättningar och förhoppningar om ökat antal besökare och fler deltagare för tävlingar. Utmaningarna som klimatförändringarna för med sig är även påtagliga. De intervjuade aktörerna lyfter behov kring att hitta metoder som effektiviserar arbetet på skidanläggningarna, med automatisering och optimalisering av utrustning, spårpreparering, hitta bästa metoderna för snölagring och snöproduktion, bygga infrastruktur som möjliggör resurseffektiv distribution av snö, kunna maximera användning av de dagar då temperaturen är låg nog för snöproduktion samt att generellt minimera snömängden och bevara den snö man har på bästa sätt. Således är det även inom dessa områden som kompetensen behöver höjas för att kunna arbeta på ett mer hållbart sätt i snöhanteringen för energieffektivisering, vattenförbrukning och minskat miljö- och klimatpåverkan.

Ladda ner rapporten här

 

Kontakt

Erik Melin Söderström: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se, 070-541 97 19

Bernhard Vagle: bernhard.vagle@ntnu.no, +47 48219007

Information Interreg Sverige-Norge: http://www.interreg-sverige-norge.com/