Framtidens turism och resor – Fyra highligts från konferensen Travel Tech 7 maj

Foto: Dennis Erixon
Text: Lina Lif, Ingrid Hedlund

Tågskryt och flygskam, möjligheter med AI och behov hos generation Z och kineser. Den 7 maj arrangerades Breakit Travel Tech och Peak Innovation var där för att scouta aktuella behov i branschen relaterat till våra spetsområden, i synnerhet naturturism och sportevenemang. Här sammanfattar vi fyra highlights:

1. Tågskryt

Att tåget genomgår en uppsving har knappast undgått någon, och när det gäller tjänster och lösningar för tågresande finns mycket att utveckla. Representanter från Facebookgruppen Tågsemester – med 85000 medlemmar (växer med ca 10000 i månaden), pekade på ett kunskapsunderskott i hur man reser med tåg, samt bristen på enkla digitala lösningar avseende bokning och biljetter. Det ökade tågintresset medför även en efterfrågan på andra lösningar kring exempelvis eventtåg och konferenståg. Anna Olofsson på Chalmers, som arbetar i Mistra-projektet Sustainable Consumption, påvisade även med hjälp av linjekartor hur tillgången till nattåg förändrats från exempelvis 1960-talet, då betydligt fler linjer fanns i både Sverige och Europa.

Det ökade intresset för tåg ser vi även går i linje med ett långsammare ressätt, som tillåter tid för reflektion och där resandet kan vara en del i upplevelsen. Här ser vi möjligheter för upplevelser där övriga nordiska länder kan kopplas på. Peak Innovation står även inför att göra en förstudie i Jämtland Härjedalen relaterat till konceptet Slow Adventure, med bland annat aktörer i Skottland som samarbetspartners. Här finns sedan tidigare ett påbörjat samarbete med länderna som ingår i Norra Periferin som exempelvis Etour varit del av.

2. Flygskam

På konferensen presenterades att 75-90% av turismrelaterade växthusgaser kommer från transporter, och att privatresandet står för 70% av alla flygresor. Camilla Gervide från Bloggbevakning belyste den makt som influencers har i vilken inspiration de sprider kring resande, men likväl hur lätt deras inflytande kan begränsas genom att avfölja deras konton. Här finns även intressanta generationsskillnader, där många unga i större utsträckning undviker att flyga. Att flygskammen inte existerar i samma utsträckning i andra länder än Sverige (än), belystes av bland annat Peter Larsson, Svenska Regionala Flygplatser.

Flygskammen resulterar i ett ökat intresse av att resa på hemmaplan, där ”svemester” blir allt mer aktuellt. I Västsverige tillförs exempelvis regionala medel för att satsa på svenskar som målgrupp, motför tidigare då större fokus varit på exportmarknad. Flygskammen är på väg att sprida sig till resten av världen, vilket får konsekvenser som vi tror att man redan nu bör hantera proaktivt. Nya behov av verktyg lär även växa fram, i stil med Klimatsmart Semester (som enkelt klimatberäknar semestern utifrån olika parametrar), som är ett initiativ från utvecklingsprojektet Klimatsmarta Semestrar.

3. AI och smarta funktioner

Magnus Emilsson, Visit Group, förklarade hur AI på ett mer effektivt sätt kan jobba med prissättning av exempelvis boende, än människor. Han presenterade även ett beteende-ekonomiskt perspektiv om vikten av att ta hänsyn till kunders tendens att vara icke-rationella på ett rationellt sätt, där exempelvis AI-lösningar ibland visat sig bättre på att förutse sådana kundbeteenden än vi människor. Googles reseexpert Robert Pink berättade även om hur Google utvecklats från att bara svara på frågor, till att förutse användarens nästa fråga och till och med kunna föreslå konkreta ”actions”, från att exempelvis ha koll på vad som händer i användarens kalender. Google kan nu även automatiskt generera reseförslag som inkluderar aktiviteter för exempelvis en 3-dagars vistelse på en given destination, som skapas helt utifrån organiska sökningar. Jämförelser och sökningar av flygbiljetter kan även numera göras direkt i Google, och de ser på att utveckla liknande för tåg.

Googles automatiska reseinformation är ett tydligt exempel på att vi nu är inne i en tid då resenärerna själva äger marknadsföringen, och det blir svårare att styra synligheten – inte minst för småskaliga eller nya företag. Vi tror att utvecklingen medför både möjligheter och utmaningar för branschen, och att företagens digitala närvaro och kompetens är viktigare än någonsin. Vi ser ett behov av att jobba proaktivt och innovativt med lösningar kring detta, inte minst för de mindre företagen som ofta saknar resurser för att ta sig an nya förutsättningarna.

4. Beteenden och behov – exempel generation Z och kineser

En återkommande röd tråd var betydelsen av att vara lyhörd för resenärers aktuella beteenden och behov. Några av föreläsarna poängterade att många tech-orienterade tjänster inom turism faller eftersom de gått direkt på tekniska möjligheter och lösningar, utan att ha tillräcklig koll på vad som egentligen efterfrågas. Vi tror att det behovsstyrda arbetssättet är viktigt att bli påmind om, inte bara för digitala lösningar, utan generellt i allt vi tar oss an för att göra relevanta saker.

Företaget Snowfall gav en presentation av behov och beteenden av generation Z (födda ca 1995-2009). De belyste exempelvis att generationens attention span är kortare än en guldfisks (8 sekunder), vilket ställer krav på hur man presenterar erbjudanden och information. Deras extrema digitala närvaro är även viktig att ta hänsyn till, en undersökning visade exempelvis att deras absolut viktigaste kriterie för flygresor var att det fanns wifi ombord.

Behov och beteenden hos den kinesiska marknaden presenterades även av Josefin Gillver, Explore China. År 2030 förutspås 25% av världens resor bestå av kinesiska turister. Kineserna är starka på e-commerce, köper allt via telefonen (i appen Wechat) och har i princip hoppat över steget med datorer.

 

HÄR FINNS MER ATT LÄSA OM EVENTET TRAVELTECH 2019

 

Aktiviteten genomfördes som en del i projektet Peak In Transformation. Syftet med projektet är att Peak Innovations uppbyggda kompetens och nationella nätverk som byggts upp under den tioåriga Vinnväxtperioden transformeras till en långsiktig regional verksamhet med nationell och internationell spets baserat på framarbetade områden turism, sport och outdoor. Detta för att bidra till tillväxt i regionen genom exempelvis fler arbetstillfällen, fler företagare samt ökad lönsamhet. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Vinnova.