Att samla ”gratis” snö – Nytt experiment med vindstaket påbörjas i Vålådalen

Smarta staket som samlar natursnö på vindutsatta platser. Nu ska nya prototyper som tagits fram av studenter vid NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi testas i Vålådalen. 

Vindens påverkan på snö är en klurig frågeställning för skidanläggningar likväl som snöforskare. Att använda snöstaket för att skydda vindutsatta skidspår och fånga snö är redan en vanlig metod.

För skidanläggningar är det ett sätt att kunna ta tillvara på ”gratis” snö och effektivisera sin snöhanteringberättar Sondre Bergtun Auganaesforskningsassistent på NTNU SIAT i Trondheim som ansvarat för processen med de nya snöstaketen. 

Förra vintern arrangerade projektet SNÖRIK (Snöforskning og innovasjon over riksgrensenstudiebesök till Meråker, Åre och Trillevallen för att se hur skidanläggningarna använde sig av snöstaket. Flera av deltagarna har därefter efterfrågat riktlinjer kring hur man bygger snöstaket som ger allra bäst effekt. 

För att få med vetenskapliga perspektiv har frågan sedan tagits vidare av studenter på NTNU SIATProcessen gjordes genom arbetssättet ”Experter i Team, där studenter på bachelor-nivå med olika studieinriktningar samarbetar i projektform under en termin för att lösa ett problem. Med hjälp av litteraturstudier och laborationstester skapade studenterna prototyper som testades i universitetets vindtunnel för att kunna mäta hur luftströmmarna passerade 

Utifrån studenternas ritningar har de två olika staketen byggts i Vålådalen där de ska testas under vintern, tillsammans med ett av Vålådalens egna staket som referens. Resultaten mäts med hjälp av ett noggrant mätschema med pinnar som markerar snödjupet på utmärkta avstånd från snöstaketet. 

Det här är ett gott exempel på hur vi i projektet tillvaratar praktisk kunskap från de experter som jobbar med snöhantering dagligen på skidanläggningar och vidareutvecklar den med hjälp av snöforskning, säger Sondre.  

 

För mer information om experimentet, kontakta Sondre Bergtun Auganaes.

 

 

Projektet SNÖRIK (Snöforskning og innovasjon over riksgrensen) drivs av Peak Innovation och Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet i Östersund samt NTNU-SIAT i Trondheim. Syftet med projektet är ökad affärs- och samhällsnytta genom att driva kunskapsutvecklingen kring styrkeområdet snö framåt, samt genom att kraftsamla och utveckla det gränsregionala innovationssystemet för snö. Projektet sträcker sig mellan 2018-2020.

 

Text: Lina Lif

Bild/film: Sondre Bergtun Auganaes, Erik Melin Söderström