Lower size skiing

Samarbete för fluorfria vallor inom tävlingsskidåkningen

Intressenter från skidsporten i Europa samlades nyligen för att driva på utfasningen av de hälso- och miljöfarliga högfluorerade ämnena inom tävlingsskidåkningen. Det statliga forskningsinstitutet RISE och Peak innovation leder projektet POPFREE Ski Goes Global, vars mål är en fluorfri tävlingsskidåkning. En undersökning man gjort bland elitskidåkare visar att hela 86 procent kan tänka sig att […]

Read More
konstgräs

Peak innovation bjuder in till innovationstävling

Under hösten 2019 anordnar Peak Innovation en innovationstävling för att få fram nya smarta innovativa idéer kring system/material för hållbara konstgräsplaner Under hösten 2019 anordnar Peak Innovation i samarbete Naturvårdsverket och Beställargruppen för konstgräs (BEKOGR) en nationell innovationstävling som syftar till att få fram nya smarta innovativa idéer kring system/material för hållbara konstgräsplaner. I dag […]

Read More
Snölagring

Nya väderinformationssystem för snölagringsplatser bidrar till kunskapsutveckling inom hållbar snölagring

Avancerade väderinformationssystem har installerats på Idrefjälls, Vålådalens och Granåsens snölagringsplatser. Systemen är unikt framtagna av it- och teknikkonsultföretaget Combitech, inom det snöforskningsprojekt som drivs av Peak Innovation, Mittuniversitetet och NTNU-SIAT. Genom att kontinuerligt mäta exempelvis nederbörd, vindstyrka och solstrålning skapas ett unikt kunskapsunderlag som, tillsammans med exempelvis mätningar av högarnas avsmältning, bidrar till planeringsverktyg som […]

Read More