Delta i program för hållbarhet inom sport/outdoor

Start 1 december 2016 ∙ Östersund, Sverige

Andra projektomgången för svenska företag inom sport- och friluftsbransch, där Peak Innovation erbjuder utvecklingsstöd för effektivt hållbarhetsarbete.
Under 2016 har PI genomfört en pilotomgång med fem företag där metodik utvecklats och verifierats. En grundläggande utgångspunkt är att ett effektivt hållbarhetsarbete är strukturerat och har stark förankring hos företagsledning/styrelse.
Peak Innovation (PI) erbjuder företag i sport- och friluftsbransch ett stöd för att utveckla strategi, styrning och arbetssätt inom hållbarhet. Etablerade företag med egna varumärken har företräde.
Projektet bedrivs under tolv månader med start november 2016, i form av föreläsningar, workshops och coaching. Vid projektets slut har deltagande företag skapat och förankrat metodik och kunskap för att kunna bedriva ett varaktigt och effektivt hållbarhetsarbete. Samtidigt verifieras projektets metodik för kunskapsspridning till andra aktörer.Upp till tio företag får chansen att medverka under 2017. Varje deltagande företag medfinansierar projektet med SEK 40 000 exkl moms kontant, samt genom redovisning av egen arbetstid som matchas med offentlig finansiering. Det totala värdet av insatsen är ca SEK 120 000 per företag.
Frågor kring kursen kontakta:
Projektledare Joel Svedlund, 070-621 21 76
Joel.svedlund@peakinnovation.se

Informationsträffar kommer genomföras vid två tillfällen, både online och i Östersund:

18 oktober kl 13.00-14.00
Webcast med frågestund för intresserade – Vi går igenom upplägget och svarar på era frågor. Anmäl dig här

3 november kl 8.30-10.00
Träff i Östersund för intresserade. Anmäl dig här 

 Anmäl dig här!

Joel Svedlund

Projektledare Joel Svedlund har många års erfarenhet av hållbar utveckling, tidigare som hållbarhetsansvarig och designer på Klättermusen i Åre. Han är även ledamot av hållbarhetsrådet i den europeiska friluftsbranschens organisation, EOG och samordnare för Scandinavian Outdoor Groups hållbarhetsnätverk.