Det här hände på Snöseminariet den 7 maj!

Den 7 maj genomfördes Snöseminariet i Östersund. Intressanta föreläsare och en workshop där deltagare från Davos till Luleå fick diskutera framtidens utmaningar och möjligheter genomfördes. Eventet uppmärksammades på SVT Sport, i lokala radio och tidningar.

Här hittar ni en film från dagen, åhörarkopior från föreläsarna och artikel i ÖP.

 

Åhörarkopior:

Andreas Gyllenhammar

Guri Hetland

Nina Lintzén

Fabian Wolfsberger

 

Artikel ÖP:

Möte i skuggan av milda och allt kortare vintrar