ETOUR testar vaccin mot festivaldöden

Festivaldöden drabbar inte bara sommarens musikfestivaler. Forskning visar att omkring hälften av alla evenemang misslyckas med att bli årligen återkommande. Nu ska en ny vetenskaplig modell kallad Evenemangskompassen pilottestas genom att utvärdera skidskyttevärldscupen i Östersund. Evenemangskompassen efterfrågas redan i USA, Australien och Storbritannien.

– Med Evenemangskompassen hoppas vi kunna hitta ett vaccin mot festivaldöden i Sverige. Konkurrensen på evenemangssidan har hårdnat, och samtidigt är tillväxtpotentialen stor i starka evenemang, säger Robert Pettersson, evenemangsforskare på turismforskningsinstitutet ETOUR.

Utvärderingen av den nyligen genomförda Skidskyttevärldscupen i Östersund är ett bra tillfälle att finjustera Evenemangskompassen för att kunna erbjuda ett så bra verktyg som möjligt. Just nu jobbar arrangörerna med en omfattande självvärdering samtidigt som det samlas in besökarenkäter. Men än är det för tidigt att redovisa något resultat av utvärderingen.

Mätmodellen har kommit till genom ett internationellt samarbete mellan världens främsta evenemangsforskare. Kunskapen om kundnöjdhet, ekonomiska effekter och riskaspekter vid ett evenemang har funnits länge, men har aldrig tidigare fogats ihop till ett konkret förbättringsverktyg.

– Ofta skrivs det en rapport som sammanfattar ekonomi, besöksstatistik och andra siffror. Men sedan brukar det vara svårt att dra rätt slutsatser av siffrorna. Evenemangskompassen är ett sätt att visa vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, säger Robert Pettersson.

Mid Sweden Science Park finansierar testet av skidskyttevärldscupen via Peak Innovation tillsammans med Östersunds kommun. Robert Pettersson är glad över att åratal av evenemangsforskning nu kommer till praktisk nytta.

– Vi vet sedan tidigare att omkring hälften av alla evenemang med ambition att bli årligen återkommande, misslyckas på grund av bristande planering och uppföljning. Med hjälp av Evenemangskompassen hoppas vi kunna professionalisera processen kring svenska evenemang.

Kontakt:

Robert Pettersson, forskare ETOUR, tel. 070-511 69 72
Micke Jonsson, verksamhetsledare Peak Innovation, tel. 076-115 10 70