ETOUR

ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på fyra forskningsområden: ”Naturbaserad turism”, ”Informationsteknologi och turism”, ”Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik” och ”Destinationer”.

 

Tillbaka till Samarbetspartners