ETOUR

Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på fyra forskningsområden: ”Naturbaserad turism”, ”Informationsteknologi och turism”, ”Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik” och ”Destinationer”. Andra viktiga forskningsområden på ETOUR är bland annat turismupplevelser, regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom turism och matturism. ETOURs forskning behandlar det multidisciplinära området turism och omfattar flera vetenskapliga discipliner såsom turismvetenskap, kulturgeografi och företagsekonomi. Hållbarhet och destinationsutveckling är en röd tråd i ETOURs forskning som mer specifikt inkluderar frågeställningar kopplat till kundbeteende, entreprenörskap och innovation, ekonomiska effekter och drivkrafter, styrning, värdskap, säsongsberoende, arbetsliv, natur- och kulturresurser, management, förvaltning, planering, regional utveckling, samt tjänsteutveckling och kvalitet.

 

Tillbaka till Samarbetspartners