Finalisterna för Peak Innovation Award 2015 är…

LUNDHAGS SKOMAKARNA

Lundhags skomakartradition började redan 1932 och butiken i Järpen har blivit ett landmärke på vägen upp mot Åre. Företaget har påvisat en kraftig omsättnings- och resultatökning de senaste åren, varav en del kommer från framgången med utvecklingen av Lundhags sortiment inom långfärdsskridskor. Den utvecklingen genomfördes i samarbete med Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet och är ett exempel på hur samverkan mellan företag och forskningsmiljöer möjliggör nytänkande och skapar affärsnytta.

 

BRA FJÄLL (BRUKSVALLARNA OCH RAMUNDBERGET)

Bruksvallarna är den naturliga och snösäkra platsen för alla längdskidentusiaster. De senaste årens satsningar på framförallt Nordic Ski Arena har lett till stigande popularitet och nu sker ytterligare en offensiv satsning, ”Bruksvallarna Snow Factory”. För att befästa positionen som en ledande längdskidort vågar den lilla orten i västra Härjedalen gå före i arbetet med att möta framtidens utmaningar i ett förändrat klimat och att hitta lösningar för att lagra snö på ett innovativt och mer hållbart sätt.

 

MITTUNIVERSITETET – SPORTS TECH RESEARCH CENTRE

Sports Tech har under året blivit utsedd till ett forskningscentrum. Fokus ligger inom utveckling av sport- och outdoorbranschen vilket inkluderar utrustning för personer med funktionsnedsättning. Forskningen bedrivs i samarbete med idrotten och företagen, vilka haft stor nytta av ”3D-print”- och Textillabbet. Under året har även ett världsunikt labb byggts i form av en väder- och vindtunnel kombinerat med ett större rullband. med den kan företagen erbjudas tester av sina produkter och system under mera verkliga förhållanden.

Tema för Guldgalan 2015 är Flervärde.

Flervärde handlar om det värdefulla, lönsamma och framgångsrika i att satsa olika – sett till kön, etnicitet och social tillhörighet. Det handlar om mångfald i inställning, tanke och skapande; att nyttja att vi är och tänker olika och att samspelet mellan olikheter kan skapa framgång. Ordet ”Flervärde” finns egentligen inte- än.
Det sammanflätar ”mångfald” och ”jämställdhet” med ekonomiska värden

Kriterier för Peak Innovation Award

Peak Innovation Award 2015 går till en person och/eller en verksamhet som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Jämtlandsregionen år 2020 är en internationellt ledande miljö för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.