Fritidsbank, plogging och mixmatchning av hattar – Tre spännande trådar från Tankesmedja för friluftsliv

Den 16-17 maj samlades ca 300 deltagare på Naturvårdsverkets årliga tankesmedja för att fördjupa sig i temat ”Det hållbara friluftslivet”. Peak Innovation deltog för att lyssna in aktuella idéer och behov, samt genom en presentation av Joel Svedlund sprida tankar kring hållbarhet i friluftsutrustning. Här sammanfattar vi tre spännande trådar från konferensen som vi gärna skulle vilja nysta vidare i:

1.    Fritidsbank som kunskapsbank

En av de mest uppmärksammade föreläsningarna (som till och med genererade en och annan spontan busvissling!) var David Mathiassons presentation av Fritidsbanken. De erbjuder gratis utlåning av sport- och friluftsutrustning, finns för närvarande i ca 70 av Sveriges kommuner och många fler står på kö för att få hjälp att starta upp. Konceptet är inte nytt, men mellan 2017 och 2018 tredubblades antalet utlån till 163 000 st. Efterfrågan är med andra ord enorm, och ligger förstås i linje med större samhällstrender som delnings- och cirkulär ekonomi, men även sociala värderingar om att sport och friluftsliv ska tillgängliggöras för alla.

Ur ett Peak Innovation-perspektiv ser vi även en intressant möjlighet att undersöka om friluftsbanker även kan vara kunskapsbanker kring produkter och delningsekonomi, exempelvis för att bygga statistik kring lånemönster, på vilket sätt Friluftsbanken bidrar till ett ökat utövande av sport och friluftsliv samt data kring utrustning, livslängd och underhåll. Vi skulle även vilja undersöka hur långt kan man dra de mer turistiska koncepten kring fritidsbanker; hur kan de underlätta för besökare på en ort att nyttja det lokala aktivitetsutbudet utan att behöva packa egna prylar för alla aktiviteter? Kan de påverka interaktionen med lokalsamhället och helhetsupplevelsen i besöket?

2.    Plogging 2.0

Hanna-Kajsa Fernström på Håll Sverige Rent presenterade goda exempel kring hur man kan få människor att slänga skräpet rätt och därmed främja skräpfria naturmiljöer. Nudging, att med små subtila medel inspirera folk att göra rätt, genom exempelvis roligare soptunnor, är en metod som Uppsala använt med stor framgång. Intresset för plogging, jogging kombinerat med skräpplockning, blir allt större där både små insatser och större event bidrar till ett mer lustbetonat sätt att plocka skräp. Plockar man skräp på Kebnekaise får man en gratis kopp kaffe i utbyte mot skräppåsen.

Här ser vi flera intressanta utvecklingsspår, både upplevelse- och produktmässigt. Vilka utrustningsrelaterade smarta lösningar kan utvecklas för att underlätta plogging eller generell skräpplockning under exempelvis fjällvandring, för att enkelt kunna bära med sig till fjällstationer och underlätta sortering? Vilka fler lustfyllda koncept kan utvecklas relaterat till att stimulera folk att hålla rent i naturen? Och hur kan vår kultur med skräpplockning och sopsortering vävas in i friluftsupplevelser och skapa mervärde för exempelvis utländska besökare?

3.    Mixmatchning av hattar för ett hållbart friluftsliv?

Gränsöverskridande samverkan blir allt viktigare för framgångsrikt hållbarhetsarbete. Inom friluftslivet ser vi idag ett tydligt fokus på hållbarhet och även en vilja att flytta det närmare folks vardag, sänka trösklar för att få ut fler och bidra till förbättrad folkhälsa. Men hur kan en sådan samverkan i friluftslivet se ut? Aktörerna i friluftslivet kan grovt indelas i ett antal kategorier; Planerare (främst kommuner), Genomförare (guideföretag, organisationer, föreningar), Utvärderare (akademi och myndigheter), Markägare och Produktleverantörer (varumärken och återförsäljare). Inom alla grupperna görs insatser som bidrar till friluftslivets utveckling, men vilka effekter skulle kunna nås om man samarbetade på nya sätt, med hållbarhet som fokus?

Några exempel finns. Fritidsbankens framgång bygger på ett tätt samarbete mellan kommuner och föreningsliv, inom främst idrotten. De vill nu utvidga det till friluftsorganisationer för att hitta det vardagsnära friluftslivet. Inom det europeiska initiativet It’s Great Out There sammanvävs kommersiella och icke-kommersiella friluftsaktörer under ett gemensamt budskap att fler bör upptäcka glädjen i vardagsnära naturvistelse. Jamtli Vårmarknad i Östersund lanserade 2018 ”Jamtli Vårmarknad ❤ Outdoor” med fokus på hållbarhet och återbruk, som skapats i samverkan mellan museet, friluftsvarumärken och friluftsguider. Fler intressanta samarbeten kan ses bland outdoorfestivaler, tävlingar och andra events. Att blanda människor med olika ”hattar”, från det kommersiella, det frivilliga, det offentliga, det analyserande, det sportiga… kanske är det där innovationskraften gömmer sig, som möjliggör nya lösningar och skapar ”det hållbara, inkluderande friluftslivet”?

 

Text: Lina Lif och Joel Svedlund
Foto: Joel Svedlund