Heldagskurs av Swedwatch och Peak Innovation 27/5

Mänskliga rättigheter och riskhantering i leverantörskedjan 

– med fokus på sport- och friluftsbranschen

27 maj 2016, kl 9:30-16:00 i Östersund

Kursen ger teoretisk bakgrund till och praktiska verktyg för företag i sport-och friluftsbranschen att minimera och hantera risker för negativ påverkan av mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs vid hur internationella riktlinjer och ramverk omsätts till praktiskt arbete, samt att gå igenom befintliga verktyg inom branschen.

 

Upplägg

Föreläsningar varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Vi går igenom risker i företags produktion med fokus på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi tar också upp risker kopplade till miljö och lokalbefolkning. Olika produkttyper på skilda marknader innebär inte alltid samma typer av risker. Hur ska de bedömas och prioriteras? Särskild fokus läggs på hur små och medelstora företag kan arbete med dessa utmaningar.

Vi kopplar teori till praktik, tittar bortom riktlinjer och ramverk och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi talar bland annat om inköpsmetoder, klagomålsmekanismer, levnadslön, och föreningsfrihet. Men vi tittar även på falluckorna och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

 

Om utbildningen

Utbildningen är framtagen av Swedwatch och har tidigare getts i samarbete med Miljöaktuellt. Kursdeltagare har varit hållbarhets- och inköpschefer på företag ur olika branscher, offentliga upphandlare, tjänstemän på myndigheter samt finansförvaltare. Swedwatch har genom sina företagsgranskningar och fältstudier en unik inblick i företags påverkan på mänskliga rättigheter och vad intressenterna i produktionsländerna själva anser är viktigt.

 

Kostnad: Peak Innovation erbjuder denna branschanpassade kurs till specialpris 3000kr + moms (faktureras, lunch och fm/em-fika ingår. Normalpris för denna kurs är över 6000kr)

Datum: 27 maj 2016, 09:30-16:00

Plats: Peak Innovation, Akademigatan 3, 831 40 Östersund

Kontaktperson: Joel Svedlund, joel.svedlund@peakinnovation.se

Tips!

Kom till Östersund redan 26 maj och ta del av programpunkterna ”Hållbarhet som affärsnytta”, ”Hållbarhet i Sport/Outdoor” och ”Att bygga hållbarhetsstrategi” på Peak Days. Allt kostnadsfritt!

 

Anmäl dig till heldagskursen här

Anmälan måste ske senast den 10 maj. Anmälningar är bindande efter 10 maj.