INFORMATIONSTEKNIK, DIGITALISERING OCH SMARTA LÖSNINGAR FÖR HÅLLBARA BESÖK OCH EVENEMANG

Syftet med området är att genom utveckling av nya digitala produkter och tjänster skapa bättre, mer hållbara och attraktiva aktiviteter och arenor som ökar förutsättningarna för ett liv i rörelse för besökare och boende.


VERKSAMHETER INOM OMRÅDET