Ingrid Hedlund

Turism, sport och friluftsliv är centralt i Ingrids liv, både privat och yrkesmässigt. Med lång erfarenhet inom turismbranschen, samt en examen i Turismvetenskap och en master i Företagsekonomi, brinner hon för att driva på utvecklingen inom dessa områden och vill medverka till att skapa innovationer som möjliggör att än fler människor kan leva ett aktivt liv både i vardagen och på sin semester. Ingrid arbetar som koordinator på Peak Innovation och har som ansvar att koordinera initiativets olika projekt.

Koordinator

ingrid.hedlund@peakinnovation.se
+46 (0)70 678 32 64

 

Tillbaka