Innbydelse til samling om lagring av kunstsnø

På vegne av INTERREG prosjektet GIRAF (måle og sensorteknologi), Peak Innovation, Trondheim kommune og Norges Skiforbund inviteres det herved til en workshop (WS) om snølagring i Østersund, Sverige 11. feb 2016. 

Målgruppen for WS er personell som er/vil bli involvert i snølagring og som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om temaet. 

Denne samlingen er en del av et større samarbeid mellom ulike norske og svenske aktører for å øke kunnskapen om produksjon, lagring, distribusjon og bruk av kunstsnø.

Den overordnede hensikten med WS er å legge grunnlaget for å lage et beslutningsstøttesystem til bruk under planlegging og drift av et snølager.

Et slikt støttesystem avhenger av en systematisk måling og innsamling av ulike fysiske/meteorologiske data om forhold som påvirker kvaliteten på den lagrede snøen. Hvilke data som skal samles inn og hvordan innsamlingen skal foregå er sentrale tema som må avklares gjennom workshopen.

Det planlegges derfor å samle personer med erfaring og praktisk kunnskap og kombinere dette med teori og kunnskap fra industrien for å bli enige om:

Hvilke parametre påvirker snøkvaliteten etter lagring (Produksjons- og lager forhold)

Hvilke parametre ønsker/kan vi måle (Hvilke sensorer er tilgjengelige)

Hvordan måler vi disse (Praktiske forhold omkring sensorplassering etc)

Hva må standardiseres for å sikre at alle målinger gir sammenlignbare resultater på tvers av lagringssted

For å komme i gang med arbeidet med å samle data allerede fra årets lagringssesong er det behov for å gjennomføre denne WS så fort som mulig.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Målgruppen for WS er personell som er/vil bli involvert i snølagring og som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om temaet.

Sted: Mid Sweden Science Park, Akademigatan 3 på Campus i Östersund (hus U).

Tid: Torsdag 11. Februar 2016. Start: kl 12 Slutt: 1630 (Tilpasset togtider fra/til Trondheim)

Påmelding skjer via mail til: camilla.krogh.jorgensen@len.no innen 9/2-2016 

Spørsmål rettes til: Lars Gåsø +47 951 75 177, Torbjörn Jonsson +46 70 211 08 06 eller Ingrid Hedlund +46 70 678 32 64

Inbjudan i PDF Workshop_invitation_20160127