Peak innovation bjuder in till innovationstävling

Under hösten 2019 anordnar Peak Innovation en innovationstävling för att få fram nya smarta innovativa idéer kring system/material för hållbara konstgräsplaner

Under hösten 2019 anordnar Peak Innovation i samarbete Naturvårdsverket och Beställargruppen för konstgräs (BEKOGR) en nationell innovationstävling som syftar till att få fram nya smarta innovativa idéer kring system/material för hållbara konstgräsplaner. I dag finns cirka 3000 konstgräsplaner i Skandinavien. Genomförda studier visar att konstgräs medför miljö- och hälsomässiga utmaningar, bland annat genom att de sprider mikroplaster, samt att tungmetaller från granulaten kan läcka ut i grundvattnet. Om nya hållbara material och innovativa system kan tas fram, kan problematiken bromsas kraftigt de närmsta åren.

Målet med tävlingen är både att höja kunskapsnivån kring de miljömässiga utmaningar som nuvarande konstgräsplaner medför samt att hitta nya hållbara lösningar som i sin tur kan bidra till en bättre miljö – utan att göra avkall på kvaliteten eller ”gräskänslan”. Frågan som ska besvaras i tävlingen är:

Vilka innovativa lösningar kring hållbara material och system för konstgrässystem kan tas fram som eliminerar spridningen av mikroplaster och tungmetaller till omgivande miljö utan att göra avkall på kvaliteten eller ”gräskänslan”?

Innovationstävlingen är öppen för alla och senast 4 oktober vill vi ha ditt tävlingsbidrag via mail till info@peakregionsciencepark.se. Bidraget ska formuleras på max 5 A4-sidor.

Vinnaren kommer att utses av en jury och det vinnande bidraget kommer att få stöd för att utveckla sin idé.

Tävlingen arrangeras av:

konstgrästävling

Kontaktperson för tävlingen:  Daniel Eurenius – daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

För mer information om Peak Innovation: www.peakinnovation.se
För mer information om BEKOGR: www.bekogr.se