JOE – Jämtlands Outdoor Experience

Jämtland Outdoor Experience är ett samarbete mellan länets fem största varumärken i outdoorbranschen; Klättermusen, Lundhags, Hilleberg, Woolpower och Trangia. Tanken är att stärka banden till butikerna i Europa genom att låta återförsäljarna sommar respektive vinter testa produkterna på plats i den jämtländska fjällvärlden. Deltagarna får göra platsbesök hos varje företag samt en fjälltur med tre övernattningar. Vintertid tar de sig fram på snöskor eller skidor, sommartid är det vandring som gäller samtidigt som de får möjlighet att testa utrustningen under verkliga förhållanden, kunskap som de sedan kan ta med sig tillbaka till sina kunder i sin tur. Under de fem år som JOE genomförts har ett stort antal återförsäljare från Skandinavien och Europa i övrigt deltagit i, de emellanåt ganska strapatsrika, fjällturerna.