Konstsnö en lönsam affär för Östersund

Snöproduktionen på Östersunds skidstadion bidrar till samhällsekonomisk vinst. Det visar en ny rapport från Peak Innovation och projektet Snö där en jämförelse gjorts mellan de rekreationsvärden som konstsnön bidrar till och de kostnader som förknippas med snötillverkningen. Rapporten visar att konstsnön ger en nettoökning av värden för samhället motsvarande cirka 400 000 kronor per år.

 


 

De senaste åren har Östersunds kommun satsat på att utveckla skidstadion till en arena i världsklass. Det här har krävt investeringar i utrustning för snöproduktion för att kunna garantera tidig snötillgång. Varje år tillverkas stora mängder konstsnö på stadion för att göra det möjligt för staden att arrangera världscuptävlingar i skidskytte och tidigarelägga längdåkningsäsongen för allmänheten.

Konstsnön ger ett femtiotal extra skiddagar per säsong, vilket givetvis uppskattas bland de aktiva i längdskidåkning. Men det är inte bara de aktiva skidåkarna som engagerat sig i frågan om konstsnö. Snötillverkningen är av stort intresse för allmänheten då satsningen är kostsam och till stor del finansieras av kommunens innevånare. En samhällsekonomisk analys har efterfrågats och nu har en preliminär studie tagits fram av miljöekonomerna Fredrik Gisselman och Scott Cole på uppdrag av Peak Innovation och Snö-projektet.

 

I studien har de nyttor och kostnader som konstsnöproduktionen medför värderats och jämförts med vad längdskidåkare är beredda att betala för de extra skiddagar som konstsnön ger. Resultatet visar att snöproduktionen ger en samhällsekonomisk vinst med en ökning av värden för samhället på cirka 400 000 kronor varje år. Studien visar också att den negativa miljöpåverkan från snöproduktionen (CO2–utsläpp) var liten i relation till de totala kostnaderna.

Snötillverkningen i Östersund är enligt rapporten en lönsam affär för staden. Gisselman och Cole trycker dock på att (1) marginalen är relativt låg, och (2) att resultaten belyser en relevant rättvisefråga kring vem som betalar och vem som får nyttan som skapas. De menar vidare att storleken på framtida investeringar i snöproduktionen avgör om konstsnön även fortsatt kommer att innebära en samhällsekonomisk vinst för staden. Väl avvägda investeringar framåt och Östersundsområdets förmåga att dra till sig finansiärer utifrån för att täcka större investeringar är viktiga för att regionen ska kunna bibehålla en lönsam snöproduktion, skriver Gisselman och Cole i rapporten. Vidare framgår att rekreationsvärdet (som driver resultatet i analysen) skulle ökas substantiellt om snötillverkningen styrs av motionärers användning av spåret snarare än de hårda krav på snödjup och spårbredd som gäller för internationella tävlingar. I dagsläget begränsas stundtals allmänhetens tillgång till spåren trots att dessa till stor del finansierar snötillverkningen. Författarna lyfter därför frågan: vem gör vi snö för?

 

Slutligen konstaterar Gisselman och Cole att analysen inte behandlar alla möjliga effekter, exv. nyttor kopplade till förbättrad folkhälsa, ökad attraktionskraft för kommunen och intäkter för företagare. Annan miljöpåverkan än C02-utsläpp ingick inte heller på kostnadssidan. Kommunens stora kommande investeringar kan därför motivera en djupare analys.

 

Här hittar du pressmeddelandet

Ladda ner rapporten här

 

Kontaktuppgifter

 

Micke Jonsson

Peak Innovation

Telefon 076-115 10 70

Epost micke.jonsson@peakinnovation.se

 

Liselotte Halvarsson

Kultur och fritidsnämnden i Östersunds kommun

Telefon 063-140685

E-post liselotte.halvarsson@ostersund.se

 

Scott Cole

Författare till rapporten
Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden Consultancy

Telefon 070-253 28 83

E-post: scott@eesweden.com

 

Fredrik Gisselman

Författare till rapporten

Miljöekonom, Enetjärn Natur

Telefon 076-761 66 22

E-post: fredrik@enetjarnnatur.se

 

Kort om Snö-projektet

Projektet Snö ska genom ökad kunskap och bättre samverkan positionera Jämtland-Härjedalen som ledande inom området säker och högkvalitativ snö. Peak Innovation är delaktiga i den gemensamma satsningen som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Peak Region AB, Östersunds kommun, Åre kommun, Svenska Skidförbundet, Svenska Skidskytteförbundet samt destinationerna Östersund, Åre, Vemdalen och Funäsfjällen. Projektet pågår mellan 2015 och 2017.