Mid Sweden Science Park & Inkubatorn

Mid Sweden Science Park är en mötesplats för innovation, entreprenörskap och tillväxt.

En incubator bistår av entreprenörer och innovatörer som strävar efter att nå ut med en idé eller en produkt på marknaden. Med hjälp av affärsutveckling, rådgivning, nätverk och en kreativ arbetsmiljö med tillhörande kontorsservice är det många som når dit.

 

Tillbaka till Samarbetspartners