Nationellt Vintersportcentrum

Nationellt Vintersportcentrum är världsledande inom skidforskning. Centret är olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn. Nationellt vintersportcentrum har två huvudsakliga forskningsinriktningar; idrott och prestation samt idrott och hälsa. Inom idrott och prestation är den fysiologiska forskningen främst inriktad mot aeroba energiprocesser samt vilka faktorer som begränsar den aeroba prestationsförmågan. Målet är att förklara fysiologiska mekanismer med frågeställningar som är relevanta och tillämpbara för idrotten. I den biomekaniska forskningen analyserar vi inre och yttre belastningar samt krafter i kroppar och material. Biomekaniska mätningar kan kvantifiera rörelsemönster och krafter i olika arbetsformer och optimeras individuellt. Ett speciellt intresseområde för Nationellt vintersportcentrum är studier där de båda kunskapsfälten fysiologi och biomekanik integreras för att nå en övergripande förståelse av faktorer som påverkar prestationen. Detta görs främst YSSLAB där forskning och utvecklingsarbete rörande folkhälsa möjliggörs. NVC samarbetar nationellt med andra universitetet och forskningscentra men även flera internationella forskningsprojekt pågår.

 

Tillbaka till Samarbetspartners