Nya väderinformationssystem för snölagringsplatser bidrar till kunskapsutveckling inom hållbar snölagring

Avancerade väderinformationssystem har installerats på Idrefjälls, Vålådalens och Granåsens snölagringsplatser. Systemen är unikt framtagna av it- och teknikkonsultföretaget Combitech, inom det snöforskningsprojekt som drivs av Peak Innovation, Mittuniversitetet och NTNU-SIAT. Genom att kontinuerligt mäta exempelvis nederbörd, vindstyrka och solstrålning skapas ett unikt kunskapsunderlag som, tillsammans med exempelvis mätningar av högarnas avsmältning, bidrar till planeringsverktyg som ska kunna användas av skidanläggningar för att kunna effektivisera sin snölagring. Realtids- och historiska data presenteras på en webbsida som är öppen för alla intresserade att ladda ner – allt för att främja kunskapsspridning och metodutveckling.

Ett växande kunskapsbehov hos skidanläggningar

Som klimatanpassningsåtgärd blir snölagring en allt vanligare metod för skidanläggningar för att kunna erbjuda tidig säsongsöppning och konkurrera om de första skidåkarna och tävlingarna. Även om alla skidanläggningar använder samma grundprincip – att skapa en stor snöhög på vintern som täcks med ett isoleringsmaterial över sommaren – står de inför en mängd olika strategiska beslut om exempelvis metod, timing och typ av övertäckningsmaterial. Kunskapsbehovet hos skidanläggningar kring att optimera sin snölagringsprocess för att minimera snösmältningen, resursförbrukningen och miljöpåverkan blir allt större.

Mätningar i Vålådalen, Granåsen och Idrefjäll

Metodutveckling och underlag för planering av snölagring är ett av flera spår som adresseras i projektet SNÖRIK, (Snöforskning og innovasjon over riksgrensen), som drivs av Peak Innovation och Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet i Östersund samt NTNU-SIAT i Trondheim. För att bygga på kunskapsutvecklingen kring snölagring har avancerade väderinformationssystem installerats på snölagringshögar i Vålådalen, Granåsen i Trondheim och Idrefjäll.
Platserna har valts utifrån att kunna samla data från anläggningar med olika stora snölagringshögar, olika täckmaterial samt olika klimat, förklarar Erik Melin Söderström, Peak Innovation.

Väderstationerna, och tillhörande webbsida där resultaten kontinuerligt kan följas och laddas ner för olika perioder och parametrar, är framtagna av företaget Combitech i Östersund. Hos Combitech finns sedan tidigare lång erfarenhet från utveckling av mätsystem för väder, exempelvis som leverantör av väderinformationssytem för Trafikverkets och Skistar, men system för snölagringsplatser krävde ett nytt tänk.
Mätsystemen baseras på kostnadseffektiva lösningar med Internet of Things komponenter tillsammans med vår kunskap kring sensorer och robusta programvarusystem. Att mätsystemen drivs med solceller och batterier gör det mycket intressant för andra tillämpningar där det inte finns tillgång till elnätet, enligt Patrik Jonsson, Combitech.

Planeringsverktyg för hållbar och resurseffektiv snölagring

De parametrar som mäts är lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning- och hastighet, temperatur i övertäckningsmaterial, solinstrålning och nederbörd. Mätningarna görs i realtid och datan presenteras på en webbsida som är öppen för alla att använda.
Vi ser det som en fördel med öppen data då det främjar kunskapsspridningen inom området. Vi ser gärna att datan används av andra till analyser inom snölagring, eller helt andra användningsområden, säger Erik Melin Söderström.

Mätningarna kommer pågå under flera år, men redan efter första snölagringssäsongen beräknas de generera användbara resultat. Data från mätningarna är ett viktigt tillskott till de planeringsverktyg som skapas i projektet som ska kunna användas av skidanläggningar som vill påbörja eller förbättra sin snölagring. Verktygen kan exempelvis användas för att få kunskap om hur skidanläggningar, givet de förutsättningar och mål som anges, ska lägga upp sin snölagringsprocess på mest hållbara och resurseffektiva sätt.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ ÅTKOMST TILL INFORMATIONSSIDAN

 

Combitech är ett nordiskt it- och teknikkonsultbolag med ca 1850 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering, Cyber Security och totalförsvar. Kontakt: patrik.jonsson@combitech.se

 

Text: Lina Lif
Foto: Erik Melin Söderström