Michael Althin ny processledare för Peak Innovation

Han är ägare och vd för Camp Södergren och har tidigare haft flera roller hos NNP/Milko. Nu blir han den som ska leda Peak Innovations arbete vidare. – Vi har sökt en person med en bred näringslivserfarenhet som har haft nyckelbefattningar i stora företag men som också har förståelse för små företag och för den […]

Read More

VINNOVA betalar ut pengarna till Peak Innovation

Utbetalning av projektmedel till Peak innovation sker inom kort och arbetet med att verka för ökad innovationskraft i länet fortsätter. Peak Innovations verksamhetsberättelse för 2012 och verksamhetsplan för 2013-2014 samt lägesrapport för första halvåret 2013 uppfyller de krav VINNOVA ställer. Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA har nu godkänt de två lägesrapporter som i och med våren/sommarens turbulens […]

Read More