Peak Innovations arbete är beroende av ett starkt nätverk och många kontakter. Du kan mycket väl vara en av dem. Dina frågor eller åsikter är alltid välkomna.

 

Micke Jonsson

Micke Jonsson

Processledare

Ingrid Hedlund

Ingrid Hedlund

Koordinator

Kerstin Dahlberg

Kerstin Dahlberg

Administrativ koordinator

Joel Svedlund

Joel Svedlund

Projektledare Hållbarhet

Erik Melin Söderström

Erik Melin Söderström

Projektledare SNÖ

Johan Nilsson

Johan Nilsson

Koordinator Innovationsstöd

Daniel Eurenius

Daniel Eurenius

Projektledare

Johanna Hägg

Johanna Hägg

Redovisningsekonom

Sven-Ove Nilsson

Sven-Ove Nilsson

Ekonomiansvarig

Lina Lif

Projektledare

Magnus Sellberg

Projektledare

Jan Stala

Projektledare