Peak Innovation bidrar till ytterligare framgångsrik forskning

Idag uppmärksammas en skridskostudie där Peak Innovation bidragit till genomförandet. Nu hoppas vi på framgångar både nationellt och internationellt för forskarna på Nationellt Vintersportcentrum.

NHL tittar på svensk prestationsforskning

 

Med hjälp av trådlös sensorteknik mäts hockeyspelarens hastighet, syreupptagningsförmåga och kraftöverföring i skridskon, allt i syfte att hitta den perfekta skridskoåkningen och förbättra prestationen. En liten forskargrupp ligger mycket långt fram vad gäller prestationsanalysmetoder och från NHL ser man med stor nyfikenhet på den svenska forskningen som finansierats av Peak Innovation i Östersund.

 

Andreas Larsson arbetar med att förbättra skridskoprestationen för elithockeyspelare och är bland annat kontrakterad för SHL-laget Frölunda. Han vill veta varför vissa hockeyspelare åker fortare än andra.

– Jag står ofta inför 25 spelare och pratar om skridskoteknik och då vill jag ha torrt på fötterna vilket den här studien har gett mig. När det handlar om utveckling gäller det att ligga i framkant, säger Andreas Larsson.

Tillsammans har forskarna Glenn Björklund och Mikael Swarén från Nationellt Vintersportcentrum tagit fram en metod som klarar av att mäta vad som gör vissa hockeyspelare snabbare än andra. Frölunda öppnade upp och bjöd in forskarteamet. Studien är inte publicerad men resultatet används redan idag i Frölundaspelarnas dagliga skridskoträning.

– Kanske har vår studie en liten del i att Frölunda idag leder serien, säger Andreas Larsson.

Att åka snabbt kan handla om vinklar i skridskon, hur mycket kraft man producerar i varje skär, stopp-och starttid och syreupptagningsförmåga. Det är små små detaljer, millimetrar och tiondelar. Men det är också vad elitidrott handlar om.

– Andreas och hans gäng i Frölunda är praktiker och vet hur man ska åka skridskor. Men de kan inte säga vilka variabler som är viktiga. Vi vet inte hur man gör för att åka bättre skridskor, men vi kan läsa och tolka det data vi samlat in. Frölundas coacher kan sedan omsätta våra siffror i en träningssituation, säger Glenn Björklund.

Rent konkret har forskarna Glenn och Mikael bland annat använt en sula som de lagt i skridskorna. Sedan har de via trådlös teknik mätt hur trycket är fördelat i skridskon och på så sätt kunnat avläsa hur symmetriska åkarnas fötter är i olika lägen.

– Har vi sett en osymmetri har vi kunnat härleda det till att spelaren varit skadad, är svagare i den foten eller kanske har sämre balans. Coachen kan då sätta in rätt träning för just den spelarens unika förutsättning.

Både Glenn och Andreas menar att de har ögonen på sig, inte minst från NHL, eftersom forskningen är världsunik. Idag används den för att öka prestationen hos befintliga elitspelare men i förlängningen ser de att det här är en produkt för agenter som vill hitta rätt spelare till rätt klubb.

– Det är viktigt att inte stirra sig blind på prestationen här och nu. Jag vill hellre att man ser till en spelares potential och hur vi har möjlighet att utveckla och förbättra individerna på olika sätt, säger Andreas.

 

Andreas Larsson, skridskocoach Frölunda

Glenn Björklund, forskare Nationellt Vintersportcentrum

 

 

Hör Radiosportens inslag här.

Kontakter:
Glenn Björklund, forskare Nationellt Vintersportcentrum, tel. 070-337 01 60
glenn.bjorklund@miun.se
Andreas Larsson, skridskocoach Frölunda HC, tel. tel. 070-793 60 37
hello@skatecoach.se

Mer information kring studien kommer under vårens Peak days!

Fotograf till bilden överst Tommy Holl