Peak Innovation får 24 miljoner till regionen

Regionen får 12 miljoner kronor via Peak Innovation fram till år 2016 av innovationsmyndigheten VINNOVA. Skälet för beslutet är att satsningen spelar en viktig roll för företagens och regionens långsiktiga tillväxt och utveckling inom sport, turism och friluftsliv. Ytterligare 12 miljoner kronor tillkommer från Mittuniversitetet och Regionförbundet genom ett nyligen taget inriktningsbeslut. 

VINNOVA anser att Peak Innovation har en viktig innovationsfrämjande roll, ett starkt stöd från sina ägare och mobiliserar en stor mängd viktiga aktörer inom regionen. Stödet och engagemanget från offentliga aktörer är starkt på lokal likväl som regional nivå. Näringslivet uppvisar också intresse och engagemang för initiativets verksamhet.

– Pengarna ska gå till att lyfta regionen och dess företag. Under förra projektperioden har regionen via Mittuniversitetets forskningsmiljöer lyckats få igång samarbeten med tunga varumärken som POC, Stadium, Craft och Dynafit. Det värdesätter VINNOVA i sitt beslut. Nu ska vi bygga vidare på det och visa regionens spetskompetens ytterligare, säger Peak Innovations processledare Micke Jonsson.

VINNOVA har beviljat fortsatt finansiering för Peak Innovations tredje projektperiod med 12 miljoner under två år. Till detta kommer ytterligare 12 miljoner i finansiering från Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtlands län, som sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om finansiering.

VINNOVA rekommenderar i sitt beslut Peak Innovation att synas mer i nationella och internationella sammanhang för att ”skapa fler strategiska samarbeten med aktörer utanför regionen.”.

– Detta arbetar vi hårt och kontinuerligt med och ibland får vi draghjälp. Ett skidskytte-VM 2019 och ett alpint VM samma år bidrar till Peak Innovations mål och visar att vi verkligen är en Championship region, säger Peak Innovations verksamhetsledare Anna Ottoson Blixth.