Peak Innovation

Peak Innovation har sitt ursprung i tidigt 2000-tal där regionens aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor enades om att satsa på innovation och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.

Dessa områden ansågs som styrkeområden av samtliga parter och bedömningen var att region Jämtland/Härjedalen skulle kunna nå stora nationella och internationella framgångar genom en satsning på dem. Detta genom att skapa tillväxt i nya och befintliga företag, etablera nya företag och verksamheter, skapa fler kommersiellt intressanta forskningsresultat, attrahera fler investeringar och förstärka regionens samt nationens varumärke och konkurrenskraft.

Från 2008 har Vinnovas Vinnväxtprogram delfinansierat en satsnings på områdena som avslutas i och med 2019 års utgång.

Peak Innovation har under åren som Vinnväxtinitiativ utvecklats till en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativa resultat och effekter i innovationssystemet, någonting som bekräftats i de årliga uppföljningarna samt de tre internationella utvärderingarna som har genomförts av Vinnova under perioden 2008 till 2018.

Enligt dem verkar Peak Innovation som den aktör i regionen som förbinder företag med universitet och dess styrka ligger enligt företagen i Peak Innovations nätverk och matchningsförmåga med att kunna omdirigera företag eller entreprenörer till rätt person att driva en idé eller en affär.

Peak Innovation har efter åren som medlem i ”Vinnväxtfamiljen” även tagit en plats i iHubs Sweden, den nationella samverkansplattformen som arbetar för att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt genom innovation och tillväxt. Genom medlemskapet i iHubs Sweden finns direkta ingångar till innovationsmiljöer med olika inriktningar och spetsområden så som AI, Robotik, Smarta Textilier, Life Science etc. vilket också är en styrka för regionen