Artikel i Dagens Industri: Peak Region satsar digitalt för tillväxt och folkhälsa

I september publicerades en artikel i en bilaga i Dagens Industri kring Peak Regions satsningar där projektet IoT för folkhälsa – sport & friluftsliv uppmärksammades.

Klicka här för att läsa artikeln

Foto: Marlene Magnussen