Center för hälsoinnovation - Home of internet of sports

Projekt

OM PROJEKTET

Finansierat av Mittuniversitetet, NVC och EU Regionalfonden. Projektet spränger gränser inom behovsdriven FoU inom IoS och IoT i en modell från marknadsstrategi, via forskning till kommersialisering. Utmärkande för projektet är att det har en marknadsstrategisk ledning trots att forskningen dominerar operativt, samt att projektet har ett internationellt forskarteam i världsklass där två forskare från Nationellt Vintersportcentrum ingår. Forskningen är helt behovsdriven och utgår ifrån marknads- och/eller folkhälsobehov, där de regionala företagen är integrerade i utveckling av tjänster och produkter. Projektet arbetar också med de tre vinterlandslagen i längd, skidskytte och alpint där plattformar testas för elit och även skalas ner till motion. Projektet har sex case igång, varav tre kommersiella direkt med företag som har marknadspotential för produkten. Projektet har som indikator att under 3 år involvera 70 företag i den öppna innovationen där man också kan få stöd och råd, samt förstå hur man involverar sig i FoU för att stärka sin egen konkurrenskraft.

 

PROJEKTSIDA

Bild: unsplash.com | CC licens