Clean Run

Projekt

OM PROJEKTET

Övergripande syfte med Clean Run är att agera drivkraft för hållbarhet inom sport- och friluftsskor. I denna första omgång, fokuserar projektet på
Trailrunningsegmentet samtidigt som det är en pilot för en generell utvecklingsmodell för öppen hållbar innovation, som kan användas i andra skosegment
eller produktgrupper inom sport/friluftsbransch. Projektet siktar mot att utveckla “den mest hållbara trailrunningskon just nu”, med hänsyn tagen till
prestandakrav i sportskor. Samtidigt är processen designad för att fånga upp långsiktiga hållbarhetsmål, möjliga lösningar och forskningsfrågor, för att driva
teknologiutvecklingen ytterligare mot hållbarhet för framtida produkter. Idag är många hållbarhetsutmaningar för stora för enskilda varumärken eller tillverkare att lösa på egen hand, varför en samverkansapproach ger möjlighet att accelerera innovation och öka industrins medvetenhet. Fas ett av projektet innefattar en internationell enkät för användar-/konsumentinsikter som genomfördes sommaren 2018 och nådde 1791 respondenter. Den resulterande rapporten och analysen finns tillgänglig att köpa från ISPO.

KONTAKTPERSONER

Joel Svedlund | joel.svedlund@peakinnovation.se | +46 (0)70 621 21 76

 

PROJEKTSIDA

 

 

Bild: unsplash.com | CC licens