Coldtech

Projekt

OM PROJEKTET

Under 2018 har Coldtech drivits som förberedande projekt för att skapa partnerskap och förbereda för ett projekt med mål att skapa ett centre of excellence runt snö, is och kyla, som leder till innovationer och större genombrott i samhälle och näringsliv. Coldtech-partnerskapet kombinerar multidisciplinär kompetens med erfarenhet från praktisk verksamhet aktiviteter som påverkas av snö, is och kallt klimat. Parterna kommer från MIUN och Luleå
Tekniska Universitet, industriföretag och organisationer inom offentlig sektor med gemensamt intresse för området. Forskningen är delad i fyra applikationsområden: Winter Transportation; WP2 Winter Sports & Tourism; WP3 Winter Society & Health; and WP4 Winter Energy. Resultat och generell kunskap kommer spridas via Snow Academy, där utbildning av högsta standard kommer ske i
ämnen som relaterar til snö, is och kyla.

KONTAKTPERSONER

Erik Melin Söderström | erik.m.soderstrom@peakinnovation.se | +46 (0)70 541 97 19

 

Bild: unsplash.com | CC licens