Grafen applikationscentrum MITT

Projekt

OM PROJEKTET

Förstudieprojektet Grafen Applikationscentrum Mitt har haft till uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa ett applikationscentrum för grafen i region Mitt. Grafen är ett nytt ”supermaterial” av rent kol som är uppbyggt av endast ett atomlager. Det är därmed världens tunnaste material och får flera helt unika egenskaper. Upptäckten av grafen belönades med Nobelpriset i Fysik år 2010. Grafenforskning samordnas i Sverige inom SIO Grafen och bedrivs på flera olika forskningscentrum, men det finns ej något renodlat applikationscenter för industrin. Initiativet Grafen Applikationscentrum Mitt är en möjlighet för region Mitt att tillföras ny teknisk kompetens till företag och stärka klustereffekten kring Mittuniversitetet (MIUN). Förstudien har visat på flera intressanta finansieringslösningar för ett applikationcenter av materialet, samt att regionen initialt bör etableras som nationell testbädd för enklare grafenprodukter som inte har behov av grundforskning.

Bild: pixaby.com |