iHubs Sweden

Innovationsstöd

OM PROJEKTET

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som vill lyfta regioners styrkeområden. Under 2017-2019 har Peak Innovation, tillsammans med ett flertal andra Vinnväxt-initiativ, drivit ett projekt i syfte att vidareutveckla de karakteristiska styrkor som byggts upp genom dagens Vinnväxtinitiativ, och samtidigt stärka initiativens och programmets bidrag till och position i de större innovations- och tillväxtsystemen. Starka innovationsnoder ses som en del av det moderna samhällets infrastruktur för hållbar tillväxt. Noderna fungerar som katalysatorer för små- och medelstora företags innovationer, samt för regional och nationell industriell och institutionell förnyelse i en global värld. iHubs Sweden vill bidra till att dessa noder kan fortsätta växa för att Sveriges konkurrenskraft som nation ska höjas. iHubs Sweden stöder och driver innovationsprojekt som leder till resurseffektiva och hållbara processer och leverantörskedjor. Fokus ligger på regionala styrkeområden som skapar dynamiska innovationsmiljöer. I namnet så kan i:et stå för både innovation och impact. Innovation för att det helt enkelt är grunden till initiativets existens och impact för att initiativet har möjlighet att på verka i flera dimensioner, tematiskt, geografiskt och krossektoriellt. iHubs Sweden-projektet finansierades av innovationsmyndigheten Vinnova inom dess Vinnväxtprogram.

 

 

PROJEKTSIDA

 

 

Bild: unsplash.com | CC licens