Innovation champions

Innovationsstöd

OM PROJEKTET

Projektets syfte och mål är att hitta de mest innovationsbenägna och därmed mest framgångsrika innovatörerna i Jämtland och tillsammans med dem utveckla deras verksamheter. Målet är också att säkerställa tillgänglighet av innovationsstödjande resurser i länet, skapa god tillgång på nätverk samt förbättra viljan och attityden till innovationsarbete. Detta arbete bedrivs i samverkan med kommunernas näringslivskontor, Inkubatorn och Almi. Huvudaktiviteterna består av att bygga en stark organisation kring innovationsarbetet, missionerande inflödesarbete vilket innebär att man synliggör hur ett framgångsrikt innovationsarbete kan stärka företagandet samt rådgivning för att hitta och synliggöra idéer med framgångsrik potential. Projektet ska leda till flera innovativa och hållbara företag i Jämtland som bidrar till smart tillväxt, ökat antal kvinnliga innovatörer och innovatörer med invandrarbakgrund samt att projektets verksamhet har blivit permanent i hela länet. Ett 100-tal företag har deltagit i projekets verksamheter. Projektet har exempelvis resulterat i nya processer vad gäller inflödet av nya företag till den regionala företagsinkubatorn, ny metod för näringslivskontoren att fokusera på innovation hos deras kunder/företag samt utveckling av den nya metoden X-innovation (cross-innovation) för att jobba branschöverskridande med innovation. Dessutom har projektet hittills genererat två nya outdoorprodukter. Projektet avslutas under 2019.

 

PROJEKTSIDA

 

Bild: unsplash.com | CC licens