IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv (avslutat)

OM PROJEKTET

Projektet adresserar samhällsproblemet med att vi rör oss allt mindre vilket leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället.
Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet. Att leda in befolkningen mot ett fysiskt aktivt liv i tidig ålder är av stor vikt för hälsan genom hela livet. Då studier visar på att barn och ungdomar
rör sig allt mindre vill projektets offentliga aktörer tillsammans med övriga projektpartners hitta lösningar för denna målgrupp genom nya innovativa lösningar. Med hjälp av IoT-tekniken och så kallad gamification vill projektet främja ökad fysisk aktivitet bland unga utifrån deras egna  premisser och önskemål och genom dem göra de offentliga
idrottsanläggningarna och friluftsområdena mer inkluderande och attraktiva för fler målgrupper.

Projektet stöds ekonomiskt av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT-Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektparners är Östersunds kommun, Åre kommun, IT-bolagen Sigma och Forefront, Uppsala Universitet, Peak Innovation, Ski Team Sweden och Jämtland Härjedalens Idrottsförbund. Partnernas samlade kompetens och regionens starka profilering inom Sport och friluftsliv innebär att projektet har stor potential att uppnå de förväntade resultaten med en etablering av IoThubb för folkhälsa genom sport och friluftsliv samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är tillämpade på två olika typer av idrottsarenor
samt på ett eller flera friluftsområden. Projektet pågår fram till juni 2020.

PARTER I PROJEKTET

Offentliga aktörer: Östersunds kommun och Åre kommun
Företag: IT-bolagen Forefront och Sigma
Idrotten: Svenska Skidförbundet, alpint och Jämtland-Härjedalens idrottsförbund
Forskning: Uppsala Universitet
Koordinerande part: Peak Region

Projektet avslutades augusti 2020. För mer information, kontakta Lina Lif lina.lif@peakinnovation.se, 070-650 51 86.

Läs mer om IoT Sverige och IoT-hubbar här.