POPFREE

Projekt

OM PROJEKTET

POPFREE är ett treårigt innovationsprojekt med övergripande mål att skapa en omställning i industrisektorer som använder högfluorerade ämnen (PFAS), till gångbara icke-fluorerade alternativ. Utmaningarna spänner från dålig matchning av funktion, kriterier och testmetoder, industri- och konsumentmedvetenhet av existerande alternativ, till databrister kring miljö- och hälsopåverkan. POPFREE tar sikte på dessa utmaningar och att skapa en bättre grund för systemförändring genom innovation och kunskap. Projektet leds av RISE Research Institutes of Sweden och drivs i sex parallella industrispår, där Peak Innovation koordinerar textil-/lädercaset med 14 industri partners och skidvallacaset med tre industripartners. Bland de deltagande företagen återfinns exempelvis Swix, Red Creek, Svenska Naturskyddsföreningen, Vasaloppet, Mammut Sports Group och Klättermusen. Projektet finansieras av Vinnova.

KONTAKTPERSONER

Joel Svedlund | joel.svedlund@peakinnovation.se | +46 (0)70 621 21 76

 

PROJEKTSIDA

 

 

Bild: unsplash.com | CC licens