SNÖRIK – Snöforskning och innovasjon over riksgrensen

Projektet SNÖRIK befinner sig fortfarande i ansökningsfas och vi inväntar beslut från Interreg Sverige-Norge om medfinansiering. Klicka här för att ladda ner en projektbeskrivning.