SNÖRIK – Snöforskning och innovasjon over riksgrensen

Syftet med Projektet SNÖRIK är ökad affärs- och samhällsnytta genom att driva kunskapsutvecklingen kring styrkeområdet snö framåt, samt genom att kraftsamla och utveckla det gränsregionala innovationssystemet för snö.

Projektet är ett Interreg Sverige-Norge projekt mellan Peak Region AB och Senter för Idrettsanlegg och teknologi på NTNU universitetet i Trondheim med Sports Tech Research Center på Mittuniversitetet som medsökande. Projektet sträcker sig mellan 2018-2020. Klicka här för att ladda ner en projektbeskrivning.

För att läsa tidigare och nya rapporter om snö klicka här