SOG Sustainability Network

Projekt

OM PROJEKTET

Scandinavian Outdoor Group (SOG) är en av Peak Innovations nyckelpartners för arbetet med produktbärande företag inom friluftsbranschen. Peak Innovation började hösten 2015 att bygga upp ett hållbarhetsnätverk för SOG, där hållbarhetsansvariga och hållbarhetsintresserade kan få och utbyta kunskap. Nätverket har idag växt till ca 110 personer från drygt 60 företag, som tar del av nyhetsflöde via sociala medier och nyhetsbrev, deltar i fyra träffar per år med workshops/föreläsningar och erbjuds viss rådgivning/vägledning inom hållbarhetsfrågor. Inom uppdraget finns även en stödfunktion inom hållbarhet till Scandinavian Outdoor Award (SOA) samt en aktiv kontaktpunkt till andra hållbarhetsinitiativ och organisationer.

 

PROJEKTSIDA

 

Bild: unsplash.com | CC licens