Sustainable retail

Projekt

OM PROJEKTET

Sustainable Retail är ett program förkompetensutveckling inom hållbarhet för butiker i sportochfriluftshandel. Det låser upp dolda intäktsmöjligheter genom att föra in kunskap, förmåga att ställa rätt frågor och nya vägar att söka relevantinformation. Målet med programmet är att öka förmågan att sälja på hållbarhet och attrahera fler av de hållbarhetsinriktade kunderna. Utbildningsmålen efter avslutat grundprogram är att deltagarna ska ha en grundläggande förståelse för hållbar utveckling, hur
man ser affärsmöjligheterna, undviker de vanligaste fällorna samt kunna hitta och filtrera relevant och korrekt information och påståenden inom området. Under 2018 har programmet vidareutvecklats och marknadsförts.

KONTAKTPERSONER

Joel Svedlund | joel.svedlund@peakinnovation.se | +46 (0)70 621 21 76

 

PROJEKTSIDA