Tillgänglig och inkluderande naturturism - Goda exempel på universellt utformade produkter

Projekt

OM PROJEKTET

Ett förberedande projekt för att skapa partnerskap för en ansökan som har lämnats till BFUF (Besöksnäringens forsknings-och utvecklingfond) för att undersöka tillgänglighet av leder i olika delar av Sverige (inklusive fjällområden) för människor med olika funktionsnedsättningar. Projektet vänder sig till företag och offentliga organisationer som arbetar med att utveckla tjänster och produkter för människor med olika funktionsnedsättningar.

 

PROJEKTSIDA

 

Bild: unsplash.com | CC licens