Upplevelsedesign för naturturism (avslutat)

Projekt

OM PROJEKTET

Under året slutfördes pilotprojektet Upplevelsedesign för naturturism, som syftade till att testa en metodik som det norska nätverket Innovative Opplevelser använder för produktutveckling och innovation. En grupp pilotföretag från Jämtland och Härjedalen utbildades i metodiken och genomförde egna tester i sina verksamheter och utvärderade sedan metoderna. Utvärderingen visade att metoderna fungerade framgångsrikt som verktyg för innovation och produktutveckling inom upplevelsenäringen för de deltagande företagen. Peak Region arbetar för att de framöver ska integreras i exempelvis inkubatorn, samt tillsammans med Jämtland Härjedalen Turism för att de ska komma implementeras i affärs- och produktutvecklingsprogrammet Kurbits. Projektet finansierades av Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) och Länsstyrelsen Jämtlands Län.

 

PROJEKTSIDA

 

Bild: unsplash.com | CC licens