Projektet SNÖ

Projektet ”Snö” ska genom ökad kunskap och bättre samverkan positionera Jämtland Härjedalen som ledande inom området säker och högkvalitativ snö. Peak Innovation är delaktig i den gemensamma satsningen som  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Peak Region AB, Östersunds kommun, Åre kommun, Svenska skidförbundet, Svenska skidskytteförbundet samt destinationerna Östersund, Åre, Vemdalen och Funäsfjällen. Projektet pågick mellan 2015 och 2017.

Kontaktpersoner Snö
Erik Melin Söderström: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se, 070-5419719
Lina Lif: lina.lif@peakinnovation.se, 070-6505186

Nedan kan ni läsa mer om olika aktiviteter som skett inom satsningen.

 

Snöprojektet avslutat

Projektet SNÖ är nu avslutat, klicka här för att ladda ner vår slutrapport. Stort tack till alla aktörer som medverkat i projektet och bidragit till ökad samverkan och kunskap om snö i Jämtland Härjedalen!

 

 

Resultat från mätningar snölagring Bruksvallarna & Östersund

De mätningar vi genomfört under 2017 på snölagring i Bruksvallarna och Östersund har resulterat i flera intressanta resultat. Testerna har genomförts i samarbete med NTNU och LTU, samt BRA Fjäll, Östersunds Kommun, SMI Snowmakers och Mapix.

Klicka här för att ladda ner resultatrapport av mätningarna i Östersund.

Klicka här för att ladda ner resultatrapport av mätningarna i Bruksvallarna.

 

 

 

Rapport om längdskidåkningens klimatanpassning

Den rapport som tagits fram inom projektet i samarbete med Köpenhamns Universitet som handlar om längdskidåkningens klimatanpassning finns nu här för nedladdning. Rapporten finns både i originalversion på engelska (Climate Change sensitivity and adaptation of cross-country skiing in Northern Europe) och i kortare svensk version (Klimatförändringskänslighet och anpassning av längdskidåkning i Nordeuropa). Studien är genomförd av Erik Melin Söderström.

Klicka här för att ladda ner den engelska originalversionen

Klicka här för att ladda ner den svenska förkortade versionen

Foto: Magnus Östh, Visma Ski Classic

Saltning av längdskidspår – tester genomförda i samarbete med Svenska Skidförbundet

Under våren och sommaren har Svenska Skidförbundet, på uppdrag av Snöprojektet, arbetat med saltningstester av längdskidspår. Arbetet har både innefattat omvärldsanalys och intervjuer med olika experter, samt praktiska tester. Testerna har utförts både i Östersund, Bruksvallarna samt Göteborg (Nordic Wellness Skidome) och olika typer av salter och tekniker har jämförts.

Exempel på slutsatser är vikten av att snön är blöt nog (ska gärna gå att krama en snöboll som droppar) för att saltning som metod ska kunna hjälpa, att man även måste beakta vindens påverkan då den “torkar ur” snön. Natriumklorid visade sig mer effektivt än kalciumklorid och konstgödsel och av de olika varianterna av natriumklorid som testades så hade vanligt vägsalt bäst resultat. För att effektivisera saltningen så bör en saltspridare användas, i dessa tester användes en automatisk fröspridare som fungerade bra för ändamålet, där 40 kg salt per km visade sig vara en tillräcklig volym salt. Testerna visar också att man kan vattna snön innan man saltar för att få den att binda ihop om den är för torr och att det går bra att salta flera gånger per dag och även att upprepa saltningen flera dagar i följd.

Saltningens miljöpåverkan undersöktes även, där natriumklorid har den lägsta energiåtgången vid produktion, och dess påverkan på omgivande miljö (vegetation, vattendrag etc) beräknas som begränsad.

Testerna genomfördes av Mikael Jonasson, Svenska Skidförbundet. Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

Foto: Mikael Jonasson

Presentationer från snökonferensen

Klicka på presentationerna för att ladda ner dem. 

 

Stort intresse för snökonferensen i Åre

Den 4-5 maj arrangerades konferensen Energieffektiv snöhantering i Åre. Snöprojektet var arrangör, tillsammans med SLAO, NTNU SIAT, Luleå Tekniska Universitet och projektet Energismarta Idrottsanläggningar.

Konferensen genomfördes i syfte att sprida kunskap och inspiration kring metoder, arbetssätt och utrustning för lagring, produktion och preparering av snö – för att bespara klimat- och miljö likväl som för ökad lönsamhet. Bland föreläsarna fanns representanter från Skistar/SLAO, NTNU SIAT, de norska projekten Snow for the future och Snöfarmen, snölagringens ”grundare” Mikko Martikainen samt Florian Profanter från Pistenbullys utbildningsinitiativ Pro Academy. Erik Melin Söderström från Snöprojektet och Nina Lintzén från LTU presenterade även resultaten av de labbtester på övertäckningsmaterial för snölagring som avslutades tidigare i år. Konferensen avslutades med ett studiebesök på Åres snöanläggning i nationalarenan med Skistar.

De 160 deltagarna, som kom från både Sverige och Norge, representerade skidanläggningar inom både längd och alpint, kommuner och regioner, utvecklingsprojekt samt idrottsföreningar.

Snökonferensen i media (länkar):

Besöksliv

Östersundsposten

Länstidningen

SVT

P4 Jämtland (ca 37 min in i programmet)

IMG_1503 IMG_1511 IMG_1499

 

 

 

 

 

IMG_9625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till konferens om Energieffektiv Snöhantering

Den 4-5 maj anordnar Snöprojektet en konferens i Åre om energieffektiv snöhantering. Konferensen görs i samverkan med NTNU SIAT, SLAO, Energismarta Idrottsanläggningar (Interregprojekt) samt Luleå Tekniska Universitet. Konferensen riktar sig till inbjudna aktörer som arbetar med snö och som önskar effektivisera sin snöhantering. Dagarna kommer ge inspiration och kunskap för att kunna arbeta mer energieffektivt samt få underlag inför framtida investeringar som kan minska snöhanteringens miljöpåverkan – och samtidigt öka anläggningens lönsamhet.

Inbjudan och mer information

 

Stort medialt intresse för tester inom snöprojektet

Under de senaste veckorna har Snöprojektet uppmärksammats mycket i media för våra unika snölagringstester. Bland annat i SVT, rikstäckande och lokala tidningar och på radion. Om du har missat det eller vill höra mer om våra världsunika tester och Snöprojektet kolla in någon av länkarna nedanför.

 

Inslag från SVT Nyheter 6 december

Inslag från P4 Jämtland (inslaget är 38-52 min in i sändningen)

 

LÄNK TILL PRESSMEDDELANDET

 

Seminarium: Vad är snö värt? – Samhällsnyttor och kostnader med snölagring i Östersund

Med anledning av de diskussioner kopplade till snötillverkning i Östersund som förts under hösten, samt den uppmärksamhet och spridning som rapporten “Samhällsekonomisk analys av snötillverkning i Östersund” fått (som tagits fram inom snöprojektet), anordnades ett seminarium tillsammans med författarna av rapporten. Syftet med seminariet var att ge kommunen, företag, organisationer och allmänhet chans att ställa frågor till rapportens författare, att belysa olika aspekter (miljö/klimat, framtida investeringar, önskemål på framtida undersökningar, m.m.) och i gemensam diskussion lyfta olika synsätt på frågan. Deltagarna bestod av personer från Östersunds Kommun, Peak Innovation, NTNU i Trondheim, JH Skidskytte, Sigma, m.fl. Scott och Fredrik presenterade sin analys, följt av diskussion kring rättviseaspekter, vem skapar vi snö för, finansieringsfrågor, investeringar, miljöeffekter samt idéer för framtida undersökningar.

 

Samhällsekonomisk analys av snötillverkning i Östersund publicerad

Rapporten Samhällsekonomisk analys av snötillverkning i Östersund har publicerats, som tagits fram inom snöprojektet och skrivits av miljöekonomerna Scott Cole, EnviroEconomics och Fredrik Gisselman, Enetjärn Natur. Rapporten visar att snöproduktionen på Östersunds skidstadion bidrar till en samhällsekonomisk vinst.

Läs mer om rapporten och ladda ner den här

 

Snöseminarium under Peak Days 

Inriktningen på snöseminariet under Peak Days var mycket fokuserat på de utmaningar som uppstår för evenemang, besöksanläggningar och kommuner i och med ökade kostnader för snötillverkning. Johan Eriksson, utvecklingschef på Vasaloppet, höll en föreläsning kring hur organisationen jobbar för att möta klimatförändringar och svängningarna som sker inom motion och hälsa samt hur de möter samhällsutmaningar. Dessutom lät han deltagarna ta del av evenemangets turismekonomiska effekter och betydelse för Dalarna. Erik Melin Söderström från snöprojketet höll en presentation om klimatförändringarnas påverkan på längdskidåkning samt klimatanpassning och förändringar inom sporten. Vidare genomförde författarna bakom den samhällsekonomiska analysen kring snötillverkning i Östersund, Scott Cole, EnviroEconomics, och Fredrik Gisselman, Enetjärn Natur, en presentation av sin analys med efterföljande workshop. Under workshopen diskuterades bl.a. framtida scenarier, vem skapar vi snö för, vilken typ av information har vi i dagsläget om nyttor och kostnader och hur bör kostnaderna för snöproduktion finansieras.

Föreläsningarna sändes live via webbsändningar på Peak Days-hemsida. Filmerna kommer även att läggas ut på hemsidan efter sommaren.

 

Möte med kinesiska Taishan Sports Industry Group

Peak Innovation har sedan årsskiftet genomfört fyra träffar med ett av världens största sportföretag från Kina – Taishan Sports Industry Group. Taishan och Kina har uttalat ett behov av kompetens inom vinteridrott och destinationsutveckling inför vinter-OS i Peking 2022. I mitten av april (2016) besökte en mindre delegation från Taishan regionen vilket stärkte deras intresse för vad vi har att erbjuda. Taishan är en av världens största producenter av sportutrustning till arenor. De har bl.a. utrustat sommar-OS i Peking, Asian Games, OS i Rio m.fl. Taishan har dessutom ett nationellt uppdrag att utrusta elitaktiva och arenor inför vinter-OS i Peking 2022, samtidigt som vintersportutrustning ska tillhandahållas till de 300 miljoner kineser som bor i norra Kina. De vill nu benchmarka med Norden för att lära sig mera om både utrustning till aktiva och arenor. Här finns möjlighet för olika aktörer i regionen att sälja in sin kompetens inom vinteridrott och vinterdestinationer, eftersom Taishan idag inte har den kompetens som krävs inom området. Dessutom finns möjligheter för regiones besöksnäring vad gäller träningsturism.

Under mötet presenterade projektet snö sin verksamhet inom projektet samt framhävde lokala aktörer inom området säker och högkvalitativ snö. Två företag inom snöproduktion medverkade och presenterade sin verksamhet och kunskap för gruppen från Taishan; SMI Snowmakers och Sufag, varav den senare även bjöd på ett besök på deras fabrik. Ett besök på snölagringsplatsen vid Östersunds skidstadion genomfördes för att visa vår kompetens och framstående position inom snölagring. Titti Rodling ordförande för SLAO höll även en presentation om SLAOs verksamhet.

 

Frozen Luleå

10-11/5 anordnades konferensen Frozen av Luleå Tekniska Universitet. Konferensen gav ett bra tillfälle till kunskapsinhämtning om den senaste forskningen och utvecklingen inom snökunskap.

Snögruppen samt medfinansiärerna i Snöprojektet bjöds in att följa med på konferensen som var ett bra tillfälle att nätverka och knyta kontakter för framtida samarbeten och kunskapsutbyten samt för de regionala aktörerna att stärka sitt samarbete med Luleå Tekniska Universitet då de är en samverkande part inom snöprojektet.

Deltog gjorde Anna Ottosson Blixt, Ingrid Hedlund, Erik Melin Söderström, Ulrika Öberg, Biathlon Events samt Sten-Olof Hoflin, Bruksvallarna.

 

Samarbete kring Energismart snötillverkning

Efter tidigare möten med både Interregprojektet ”Energismarta idrottsanläggningar” som drivs av Västernorrlands Idrottsförbund och Jämtland Härjedalens Idrottsförbund samt med SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi i Trondheim) och Trondheim kommun samlade vi till ett gemensamt möte i Östersund om samverkansmöjligheter och utbyte av kompetens.

Beslut togs att genomföra en gemensam workshop under hösten för anläggningar, företag och föreningar kring hur de blir mer energieffektiva i sin snötillverkning vilket gynnar både deras ekonomi och miljön. Workshopen/konferensen kommer att hållas 19-20 september i Trondheim. Inbjudan ska vara klar att skickas ut innan sommaren.

Lärande resa till Davos och Bolzano

25-28/4 genomfördes en resa till Davos och Bolzano. Syftet med resan var dels att stärka vårt kluster för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågorna regionalt med goda kontakter och stor synlighet nationellt och internationellt och dels att skapa internationella kontakter samt att inhämta kunskap från inom området framgångsrika aktörer.

Under de tre dagarna besökte vi WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF i Davos (http://www.slf.ch/index_DE , http://www.slf.ch/index_EN ) och Bolzano som är den region i Europa som samlar majoriteten av de större snötillverkningsföretagen där vi genom organisationen och vår samarbetspart IDM Südtirol genomförde besök hos ett flertal av snötillverkningsföretagen.

Med på resan var Roger Hedlund, Östersunds skidstadion, Latti Östlund, Vålådalen, Lullen Hoflin, Bruksvallarna, Kjell Skoglund, SLAO samt Ingrid Hedlund, Anna Ottosson Blixt och Erik Melin Söderström Peak Region.

Resan var mycket givande och uppskattad av samtliga deltagare. Den har gett oss ovärderlig kunskap samt kontakter som vi inte hade kunnat tillförskaffa oss utan att besöka personerna och företagen på plats. På några få dagar hann vi med väldigt mycket, mycket tack vare det goda samarbete vi sedan tidigare haft både med Intitutet i Davos och med IDM Südtirol i Bolzano. Resan har gett oss viktiga uppslag om vad för kunskap de besitter i Alperna om både snötillverkning och om snölagring.

 

Förstärkning i Snöprojektet

Under februari månad påbörjade studenten Erik Melin Söderström sitt examensarbete hos oss. Han ska under våren och sommaren genomföra en omvärldsanalys av var och hur man arbetar med snö i Skandinavien. Då han studerar klimatförändringar vid Köpenhamns universitet kommer studien/analysen att ha ett stort fokus på klimatförändringarnas påverkan på skidsporten och på anläggningar, evenemang och destinationer. Erik har också anställts på 20 % för att vara behjälplig med även andra uppgifter inom projektet, som te.x. anordnandet och genomförandet av lärande resor och tester.

Genomförande av samhällsekonomisk analys i Östersund

Peak Innovation genomför under våren en analys som syftar till att ge en översiktlig samhällsekonomisk värdering av åtgärderna som har tagits av Östersunds kommun för att öka längden och kvaliteten på längskidåkningssäsongen. Huvudfrågan är om kommunen kan motivera sina kostnader för snöskapande åtgärder samt att analysera vilka som tar del av nyttorna och vilka som står för kostnaderna.

Analysen som genomförs av EnviroEconomics Sweden och Enetjärn Natur AB ska vara klar i juni 2016 men redan i maj kommer delar av resultatet att presenteras på Peak Days 26-27 maj (http://peakdays.se).

Målet med analysen är att bättre förstå de samhällsekonomiska värden som står på spel genom att identifiera effekterna, båda positiva och negativa, av snötillverkningen, kvantifiera effekterna, och värdera både kostnader och nyttor (i största möjliga mån) i monetära termer genom värdeöverföringsmetoden. Studien kommer också att presentera en jämförelse av kostnaderna och nyttorna för att ge en bild av om projektet kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. Analysen kommer också att värdera miljöeffekterna kopplat till de ökade koldioxidutsläpp snöproduktionen medför.

 

Besök i Trondheim

8/3 besökte Snöprojektet Trondheim i syftet att konkretisera samverkansmöjligheter mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag kring tidig, säker och kvalitativ snö. Under dagen mötte vi bland annat Trondheim kommun, styrgruppen för det norska projektet ”Snow for the future” och forskningsinstitutet SIAT. Vi besökte också snölabbet på NTNU.

Workshop om snölagring och sensorteknik

11/2 samlades 25 deltagare från bland annat Östersund, Trondheim, Sundsvall, Hudiksvall, Vålådalen, Meråker och Beitostölen på en workshop för att gemensamt diskutera möjligheterna med att använda sensorteknik för mätning vid snölagring. Workshopen var ett samarrangemang mellan Peak Innovation och Interregprojektet GIRAF som leds av Fiber Optic Valley i Hudiksvall.

Många intressanta möjligheter togs upp och nästa steg blir att följa upp resultaten från workshopen i en mindre arbetsgrupp.

 

Besök Smart Textiles Borås 

2-3 februari gjorde vi ett besök hos Smart textiles vid Textilhögskolan i Borås. Syftet var att se på möjligheterna kring utveckling och nyttjande av textila material kopplat till snölagring. Samtidigt gjordes också ett besök på längdarenan i Ulricehamn, som ska vara värd för längdvärldscup 2017 och 2019 och möte med representanter för världscuporganisationen.
 
Det var två mycket givande dagar som har öppnat upp möjligheterna för tester med befintliga eller nya textila material som tas fram av textilingenjörerna hos Smart textiles för att testas för snölagring hos oss.

 

Vålådalen

11/12 Besök i Vålådalen och samtal och diskussion med Latti Östlund, ansvarig för snöläggning och spårpreparering på Vålådalens fjällstation, om deras utmaningar och behov kring snö.

 

 

Radiointervju radio

1/12 deltog Ingrid Hedlund i en radiointervju om betydelsen av konstsnö för besöksnäringens överlevnad.

Lyssna på den här!

 

Workshop om saltning av skidspår

24/11 Heldagsworkshop om saltning av skidspår med John Aalberg, expert på området som bland annat tagit fram en manual för saltning för Norska skidförbundet. Syftet var att öka kunskapen kring saltning av skidspår hos regionens tävlingsarrangörer i syfte att höja kunskapen och kompetens kring detta för att kunna säkerställa kvaliteten på våra evenemang. I och med att vi allt oftare har milda vintrar får vi svårare att skapa bra skidspår som håller under våra tävlingar. För att även i framtiden kunna leverera evenemang i toppklass krävs att kunskapen kring har man bearbetar snön vid plusgrader höjs i regionen. Deltagare kom från bland annat Bruksvallarna, Vålådalen, Östersunds skidstadion, Svenska skidförbundet och världscupsorganisationen i Skidskytte.

 

Åre Sustainability Summit

6/11 deltog Ingrid Hedlund i en paneldiskussion på Åre Sustainability Summit under ämnet ”Klimatförändringarnas inverkan på besöksnäringen”. Övriga paneldeltagare var Anders Aspholm, Skistar Åre, Therese Sjölundh, Åre destination, Niklas Carlsson, Svenska skidförbundet, Maria Lidberg, STF, Johan Ahlgren, Save our snow och Elin Andersson, Länsstyrelsen.

 

Konferens om snölagring i Italien

29/10 deltog Jean-Marc Chabloz, som arbetar som tränare på skidskyttegymnasiet i Östersund samt med spårpreparering på skidstadion på konferensen Snow Farming in Alpine Regions i Martinell, Italien. Det var en konferens om Snö och snölagring och Jean-Marc som är tysktalande deltog för Snöprojektets räkning då konferensen var på tyska. Syftet med deltagandet var att inhämta deras kunskap kring snölagring samt att sprida information om hur vi jobbar i Jämtland Härjedalen med snölagring, om vårt projekt samt nätverkande och skapande av kontakter.

 

Besök i Bruksvallarna

1/10 besökte Ingrid Hedlund och Anna Ottosson Bruksvallarna för ett möte med Sten-Olof Hofflin, Micke Althin och Sandra Landén för samverkansmöjligheter med dem och deras projekt ”Snowfactory”.