Slow Adventure

Förstudien syftar till att utreda möjligheter kring konceptet slow adventure för turismföretag i Jämtland Härjedalen. Konceptet är förankrat i nordisk idé om friluftsliv och de internationella Slow-koncepten (t.ex. Slow Food). Slow-konceptet kan sammanfattas med nyckelkomponenterna: tid, natur, hur man tar sig fram i naturen och komfort. Uppmärksamhet på naturens rytmer, kroppsliga upplevelser av naturens element, mental och fysisk avkoppling genom historiska, kulturella och naturliga landskap, är alla delar av turistupplevelsen när de görs långsamt.

Förstudien bygger vidare på resultat från forskningsprojektet SAINT (Slow Adventure in Northern Territories) som drevs 2016-2018 och finansierades av Northern Periphery and Arctic programme (EU:s transnationella Interreg-program). Turismforskningscentret Etour i Östersund var en part i projektet, tillsammans med en mängd andra aktörer från Skottland, Irland, Finland, Norge, Island och NordIrland. Projektet fokuserade på att skapa nya möjligheter för små företag i glesbygd för att nå internationella gäster genom att tillsammans med andra regionala, nationella och internationella företag, marknadsföra sina produkter under det gemensamma konceptet Slow adventure. Exempel på kärnkriterier som identifierades i det tidigare forskningsprojektet, och som måste implementeras i produkterna för att exempelvis få använda logotyp för Slow Adventure är: Att man själv tar sig fram i naturen (inget motorfordon), en inspirerande koppling till utemiljö, miljö och kulturell tolkning, lokal, vild eller slow food, samt storytelling.

Förstudien tar vid där Etours forskningsuppdrag tar slut, där det ligger i Peak Innovations intresse att ta resultaten vidare och jobba för att det ska skapas en långsiktigt hållbar produkt av det som skapar nytta och tillväxt för regionens företag. I förstudien kommer intervjuer och workshops genomföras med regionala företag och organisationer för att presentera forskningsresultatet från tidigare projektet, utreda intresse med att anknyta sig till Slow Adventure-konceptet, samt identifiera möjliga säljplattformar. Intervjuerna görs med utvalda företag som uppfyller kriterier kring internationell mognad, färdiga paket och verksamhet inom naturturism. Är du intresserad av att delta? Välkommen att kontakta Evelina Åslund (se kontaktinfo nedan)!

Förstudien pågår maj-september 2019 och finansieras av Vinnova och Region Jämtland Härjedalen.

 

KONTAKTPERSONER

Evelina Åslund Bäck | evelina.aslundback@peakinnovation.se

Ingrid Hedlund | ingrid.hedlund@peakinnovation.se | +46 (0)70 678 32 64