SNÖ SOM RESURS – INNOVATIONER FÖR ÖKAD TILLGÅNG TILL SNÖ

Syftet för området är att stärka regionens och Sveriges position när det gäller att säkra snötillgång för sport och friluftsliv.


VERKSAMHETER INOM OMRÅDET