Sports Tech Research Centre

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher, från sjukhus och ledande outdoorföretag till internationella företag inom verkstadssektorn. Forskningen rör främst innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder för idrotts- och outdooraktiviteter, men även rehabiliteringsstöd och utrustning för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare en del av centrets verksamhet omfattar additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Samtliga forskningsområden är tvärvetenskapliga och forskningen sker i stor utsträckning i samarbete med andra forskargrupper både inom Mittuniversitetet och vid andra universitet.

 

Tillbaka till Samarbetspartners