SUSTAINABLE RETAIL – KOMPETENSUTVECKLING INOM SPORT & OUTDOOR

Sustainable Retail är ett program för kompetensutveckling inom hållbarhet för butiker i sport- och friluftshandel. Vi låser upp dolda intäktsmöjligheter genom att föra in kunskap, förmåga att ställa rätt frågor och nya vägar att söka relevant information. Målet med programmet är att öka förmågan att sälja på hållbarhet och attrahera fler av de hållbarhetsinriktade kunderna.

 

Läs om programmet för kompetensutveckling här!