Kompetensutveckling inom hållbarhet

Sport & outdoor

Sustainable Retail är ett program för kompetensutveckling inom hållbarhet för butiker i sport- och

friluftshandel. Vi låser upp dolda intäktsmöjligheter genom att föra in kunskap, förmåga att ställa rätt

frågor och nya vägar att söka relevant information. Målet med programmet är att öka förmågan att

sälja på hållbarhet och attrahera fler av de hållbarhetsinriktade kunderna.

Upplägg och pris

Ta del av hela nätverket

Make money and save the planet

De butiker som genomgår Sustainable Retail får möjlighet att utmärka sig som en kunskapskälla för

hållbarhet i sport/friluftsprodukter, och de personer som medverkar får möjlighet att bli del i ett nätverk

för nyhetsdelning, diskussion och kunskapsinhämtning.

Scandinavian Outdoor Group

Programmet stöds av 10 partnervarumärken inom Scandinavian Outdoor Group (SOG) , som anser att

djupare kunskap och bättre kommunikation om hållbarhet, i hela värdekedjan, är helt avgörande

faktorer för att kunna öka mängden hållbara lösningar på marknaden.

 

 

Programmet består av tre steg

Varje steg startar i en workshop där ni deltar tillsammans med andra butiker. Varje steg kan fördjupas med en valbar clinic som hålls hos er.

Grunderna i hållbarhet

Grunderna i hållbarhet

Genomförs på plats i er region och innehåller grunderna i hållbarhet, en bas för vidare arbete.

Hållbarhet och försäljning

Hållbarhet och försäljning

Håller vi online och den fokuserar på hållbarhet och försäljning.

Hållbarhet i kommunikation

Hållbarhet i kommunikation

Workshop online och är inriktad på hållbarhet i kommunikation.

Butiksclinics för fördjupning

Varje steg i programmet kan följas upp med en valbar clinic, som genomförs på plats hos återförsäljaren. Clinics ger möjlighet att djupdyka i just ert företags frågor/utmaningar och utveckla er approach till hållbarhet.

Clinic – Butikens förutsättningar

Clinic – Butikens förutsättningar

Kombineras med "Steg 1"

Clinic – Sälja på hållbarhet

Clinic – Sälja på hållbarhet

Kombineras med "Steg 2"

Clinic – Kommunicera och påverka

Clinic – Kommunicera och påverka

Kombineras med "Steg 3"

 

 

Varför

Sustainable retail?

Det finns idag ett ökat behov och vilja att fördjupa kunskapen inom hållbar utveckling hos

återförsäljare, både generell grundkunskap och specifikt kring viktiga branschfrågor och märkningar

som säljargument.

Genom programmet Sustainable Retail ger vi er möjlighet att sälja de varumärken/produkter som är

mer hållbara och på så sätt hittar de kunder som är beredda att välja “rätt” och betala extra för det.

Det kan gälla både de kunder som har djupa kunskaper på detaljnivå, och de som är mer

värderingsdrivna än funktionsdrivna i sitt köpbeteende. Vi vill med Sustainable Retail höja

kunskapsnivån bland era anställda, så att ni kan bli skarpare på att svara på frågor och använda

hållbarhet och hållbarhetsmärkningar som ett försäljningsargument på ett självsäkert sätt.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller boka plats?

Joel Svedlund

Joel Svedlund

Produktutvecklare och hållbarhetskompetens med bakgrund som designer, utvecklare och hållbarhetsansvarig. Idag rådgivare och projektledare med hållbarhet och innovation som fokusområden. Ser innovation inom teknik, affärer och samhälle som en nyckel till en hållbarare värld, och tror på kunskap och personligt engagemang som drivande krafter i förändring.Phone: +46(0)70 621 21 76
Mail: joel.svedlund@peakinnovation.se

Magnus Sellberg

Magnus Sellberg

Miljövetare och entreprenör med mångårig erfarenhet från retail inom sport-/outdoor. Tror att ett disruptivt tankesätt och mer kunskap om produkter/material/kemikalier är två av nycklarna till mer och bättre affärer i ett långsiktigt perspektiv.Phone: +46(0)70 367 06 46
Mail: magnus.sellberg@peakinnovation.se

Vad kostar det?

Prislista

För kedjor, butiksgrupper och andra gruppförfrågningar, kontakta oss. Programmet kommer under 2018 och 2019 att ha huvudfokus på Sverige och Sport/Outdoorbransch. Förfrågningar utanför detta område hanteras som utvecklingsmöjligheter från 2020.

Komplett paket
19.000SEK
 • Innehåller baspaketet (upp till 10 deltagare) + tre stycken butiksclinics. Resekostnader för utbildare tillkommer.
Grundpaket
5.000SEK
 • Tre gemensamma workshops (En fysisk och två online)
 • Upp till 10 deltagare per butik
Clinics
6.000SEK
 • Utförs på plats i butik
 • Upp till 10 deltagare per tillfälle
 • Resekostnader för utbildare tillkommer
Extra deltagare grundpaket
700SEK
 • Pris per extra deltagare till grundpaketet

Målen med utbildningen

 

Utbildningsmålen efter avslutat grundprogram är att deltagarna ska ha en grundläggande förståelse för hållbar utveckling, hur man ser affärsmöjligheterna, undviker de vanligaste fällorna samt kunna hitta och filtrera relevant och korrekt information och påståenden inom området. De som väljer Clinics som tillägg får en djupare koppling till den egna verksamheten och möjlighet till att påbörja utveckling av ett eget hållbarhetsarbete.

 • Få en grundläggande förståelse för hållbar utveckling
 • Identifiera kunder som drivs av hållbarhetsfrågor
 • Använda hållbarhet & hållbarhetsmärkningar som verktyg i försäljning
 • Kunskap för att kunna filtrera relevant och korrekt information
 • Hur undviker man de vanligaste fällorna

 

 

No posts available