Sven-Ove Nilsson

Sven-Ove har ett övergripande ansvar för Peak Region ABs: ekonomi. Han har en mångårig erfarenhet som finanschef och redovisningschef. Har även arbetat som revisor inom Svenska kommunförbundets revisionsavdelning och vice VD i koncernföretag. Att spela tennis är ett stort intresse för Sven-Ove likaså att träna på Friskis & Svettis.

Ekonomiansvarig

svenove.nilsson@peakregionsciencepark.se

Tillbaka