Välkommen till workshop i upplevelsedesign!

Den 19-20 december anordnar Peak Region en workshop i upplevelsedesign i samarbete med det norska nätverket Innovative Opplevelser. Workshopen genomförs som en del av pilotprojektet ”Upplevelsedesing för naturturism”, som handlar om att tillsammans med en grupp på fem pilotföretag testa och utvärdera metoder för upplevelsedesign som används som innovations- och produktutvecklingsmetod i Innovative Opplevelser. Övriga intresserade aktörer (företag, destinationer m.fl.) bjuds in att delta på workshopen och följa processen i projektet.

Metoderna har i Norge fungerat framgångsrikt för företag att förstärka sina gästers upplevelser genom att exempelvis få bättre kunskap om produktens “värdedrivare”, design av händelseförloppet i upplevelsen och upplevelserummet, vad som utgör produktens “gåsehudsfaktor” samt gästens betalningsvilja innan/under/efter upplevelsen.

Klicka här för att se inbjudan och program

Datum/tid: 19/12 kl 12:30-17:30, 20/12 kl 8:30-12:30
Plats: Hus U, Campus Östersund
Anmälan: Senast 13 december till lina.lif@peakinnovation.se

Projektet finansieras av Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) och Länsstyrelsen Jämtlands Län. Läs mer om projektet här.