Välkomna till Sveriges Innovationsriksdag i Åre 5-6 april

Bäste politiker, beslutsfattare i akademi, offentlig sektor och näringsliv. Kära medarbetare, ledare och kunder i innovationsmiljöer, forskare och institutmedarbetare, innovationsledare samt media och opinionsbildare.

Varmt välkommen till årets viktigaste event för innovationsbaserad utveckling – Sveriges Innovationsriksdag 2016. För sjätte året i rad samlar vi Sveriges innovationssystem för att inspireras, lära, nätverka och utveckla konkreta handlingsplaner för svensk innovation på lokal, regional och internationell nivå. Det sker med bred samhällsförankring och de viktigaste organisationerna som medarrangörer, däribland Regeringens Innovationsråd.

I år arbetar vi under tema Attraktionskraft & Internationalisering i en av Sveriges mest inspirerande miljöer – i Åre. Detta ger oss ett utmärkt tillfälle att ta del av hur Åre skapat en internationellt attraktiv destination.

”Från input till impact” Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

För all information, anmälan och program besök sverigesinnovationsriksdag.se